Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Ons Team

 Notre Équipe

  

  

Het team bestaat uit een multidisciplinair team met complementaire kennis en expertise.
 
Het Begeleidingscomité staat onder meer in voor de:
  • Goedkeuring van het jaarlijks activiteitenrapp​ort​ van het Kankercentrum
  • Evaluatie van de activiteitenrapporten, begrotingen en jaarverslagen van het Kankercentrum
  • Stimulatie van nieuwe prioriteiten en ontwikkeling van projecten
  • Goedkeuring van de samenstelling, kerntaken en aanbevelingen van het Coördinatieplatform
Het Coördinatieplatform verzekert de expertise en kennis inzake kankerzorg en kankerbestrijding in België. Het Coördinatieplatform komt minstens eenmaal per jaar samen.
 
·         Dr. Ma​​rc Van den Bulcke
Diensthoofd Kankercentrum
 
Marc Van den Bulcke behaalde zijn doctoraat in de Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij verwierf een brede ervaring in moleculaire en immunologische detectiemethodes uitgevoerd binnen een kwaliteitskader en onder GLP. Hij werkte verschillende jaren binnen de productregistratie (incluis de uitvoering van risicoanalyses), zowel binnen de industrie als in overheidsinstellingen.
 
·        Dr. Marc Arbyn
 
Marc Arbyn behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. Hij verwierf de titels van doctor in de tropische geneeskunde en master in de tropische epidemiologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij werkte 10 jaar in Afrika voor Artsen zonder Grenzen. Na zijn terugkeer naar Europa, legde hij zich toe op wetenschappelijk onderzoek. Marc Arbyn is expert in systematische literatuuroverzichten, Cochrane-studies en meta-analyses op het gebied van HPV-vaccinatie en de opsporing, diagnose en behandeling van baarmoederhalskanker. Hij is ook geïnteresseerd in de trendanalyse en spatiale analyse van kankerincidentie en sterfte door kanker. Marc voegde zich bij het team van het Kankercentrum in 2015.
 
 
·        Régin​e Kiasuwa Mbengi
Wetenschappelijk medewerkster
 
Regine Kiasuwa Mbengi behaalt in 2012 haar master Politiek en beheer van de gezondheidszorg aan de ULB (Erasmus). Ze werkt twee jaar als onderzoeker aan het Europees Sociaal Observatorium waar ze projecten over de gezondheidszorg in een Europees kader evalueert.
Sinds September 2012 werkt Regine voor het Kankercentrum.
 
 
·        P​​auline de Wurstemberger​
Wetenschappelijk medewerkster
 
Na het behalen van haar Master in Biologie aan de ‘Université Libre de Bruxelles’ in 2009, studeerde Pauline verder in Frankrijk. Ze behaalde daar een tweede Master in ‘Kennisleer en Bemiddeling’ aan de Universiteit van Rijsel, evenals het diploma ‘Wetenschappelijk Journalist’ aan de ’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille'. Na verschillende opdrachten als stagiair bij een aantal wetenschappelijke redacties in Parijs (‘Science et Vie Junior’, 'Ca M'intéresse'…) werkt Pauline sedert october 2013 bij het Kankercentrum waar ze instaat voor het beheer van de Website.
 
·        Aline Hébrant​
Wetenschappelijk medewerkster
 
Burgerlijk ingenieur en moleculair bioloog, Aline zet haar opleiding voort met een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en zes jaar post-doctoraat. Gedurende deze periode heeft Aline ervaring opgedaan in de analyse van het genoom, het transcriptoom en het proteoom van verschillende tumorweefsels. In Maart 2015 sloot Aline aan bij het team van het Kankercentrum om te werken rond de praktische uitvoering van de NGS methode (Next-Generation Sequencing) in de oncologie.
 
 
·        Katrien Moens
Wetenschappelijk medewerkster
 
Katrien behaalt in 2007 haar Master in de Verpleegkunde wetenschappen aan de VUB. Ze werkte aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen als stafmedewerkster. Hierna werkte ze voor 3,5 jaren aan de HUB als lector en als wetenschappelijk onderzoeker. Hierna verhuisde ze voor 3 jaren naar Londen waar ze binnen King’s College London een Marie Curie fellowship opnam. Hierna kreeg ze de kans om binnen een ander Europees project aan de KU Leuven te starten. Vervolgens mocht ze aan het Kankercentrum starten. Sinds 3 augustus 2015 werkt Katrien voor het Kankercentrum waarbij ze zich bezighoudt met de evaluatie van het kankerplan en de exploratie van de aanvaardbaarheid van NGS bij kankerpatiënten, zorgverleners en de burger.
 
 
·        Els Van Valckenborgh
Wetenschappelijk medewerkster
 
Els Van Valckenborgh studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde vervolgens een doctoraat in de Medische Wetenschappen. Els heeft ervaring opgedaan in fundamenteel en translationeel onderzoek in de hematologische kanker Multipel Myeloom. Sinds juli 2016 werkt Els voor het Kankercentrum rond de praktische uitvoering van de Next-Generation Sequencing methode in de hemato-oncologie.
 
·        Wannes Van Hoof
Wetenschappelijk medewerker
 
Wannes Van Hoof behaalde een master in de Wijsbegeerte en een master in de Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de Wijsbegeerte aan het Bioethics Institute Ghent (Ugent), waar hij zich specialiseerde in de empirische bio-ethiek. Na een periode als postdoctoraal onderzoeker aan de Ugent, werkt Wannes sinds 2016 voor het kankercentrum op een project over de ethische aspecten van de implementatie van ‘next-generation sequencing’ (genetische testen) in onderzoek naar en behandeling van kanker.

​​​​​​​·        ​Chloé Mayeur

Wetenschappelijk medewerkster
E-mail : Chloe.Mayeur@sciensano.be

Chloé Mayeur is afgestudeerd in 2018 als bio-ethicus aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Sindsdien werkt ze voor het Kankercentrum, als wetenschappelijk medewerker met Wannes Van Hoof over de ethische en sociale aspecten van het genoom.

 
·        ​Dr. Maria Goossens
​Wetenschappelijk medewerkster
 
 
Mieke Goossens behaalde haar diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de KU Leuven en werkt sindsdien als huisarts. Sinds 2006 werkte ze als wetenschappelijk medewerkster aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, de universiteit van Birmingham, Uk en de universiteit van Utrecht, Nederland. Ze behaalde haar doctoraat  in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven waarbij ze zich focuste op risicofactoren van het ontstaan van blaaskanker en de invloed van seleniumgist op het herval van blaaskanker. Ze verwierf tijdens deze jaren van onderzoek een gedegen kennis van epidemiologie, klinisch onderzoek en biostatistiek. Mieke voegde zich bij het team van het Kankercentrum in 2017.
 
​​​​​​​·        ​Lan Xu

Wetenschappelijk medewerkster

Lan Xu behaalt in 2014 een master in de statistiek aan de KU Leuven. Zij werkt sinds november 2013 op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, nu Sciensano), in het team van Marc Arbyn, dat in mei 2015 aansluit bij het Kankercentrum. Lan specialiseert zich in systematische literatuurreviews, de Cochrane-studies en de meta-analysen in verband met HPV-vaccinatie en baarmoederhalsscreening.

   
​​​​​​​·        ​Eliana Peeters

Wetenschappelijk medewerkster

Eliana Peeters behaalde drie masterdiploma’s aan de KU Leuven: Toegepaste Economische Wetenschappen (2013), Management en Beleid van de Gezondheidszorg (2014), en Bioinformatics (2016). Sinds november 2017 werkt Eliana voor de Eenheid Kankerepidemiologie van het Kankercentrum waarbij ze meta-analyses verricht in het kader van preventie en controle van kanker te wijten aan het Humaan papillomavirus (HPV). Onder leiding van Marc Arbyn startte ze in 2018 een multicentrische klinische studie op waarbij HPV-testen worden geëvalueerd op urine en op vaginaal materiaal dat door de vrouw zelf wordt afgenomen.
 
​​​​​​​·        ​Loïs Lion

Wetenschappelijk medewerker

Loïs behaalt een diploma van bio-ingenieur op AgroParisTech, specialiseert zich in de gezondheid van de mens en heeft sinds 2016 een master in de methodologie van de volksgezondheid van de ULB op zak. Hij verdiept er zich in de epidemiologie, biostatistieken en volksgezondheid. Daarna werkt hij aan het Observatoire du sida et des sexualités rond preventie van hiv/aids en andere soi alvorens hij terechtkomt in de unit Epidemiologie van het Kankercentrum. Hij verricht er sinds januari 2018 meta-analysen in verband met baarmoederhalskankerscreening en de triage van HPV-positieve vrouwen.

 
​​​​​​​·        ​Gordana Raicevic Toungouz


Coördinatrice van het project PRECISION

E-mail : Gordana.RaicevicToungouz@sciensano.be​


Na haar wetenschappelijke opleiding in de moleculaire biologie behaalt Gordana Raicevic in 2011 haar doctoraat in de biomedische en farmaceutische wetenschappen aan de ULB. Daarna werkt zij 4 jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de ULB in de cellulaire therapie en immunologie. Zij werkt mee aan de oprichting van het kankercentrum van de ULB (U-CRC) en staat anderhalf jaar in voor de coördinatie ervan. Gordana vervolledigt haar academisch studieprogramma met een opleiding business and administration waarvan zij een mini-MBA behaalt (ULB, UCL, ULg). Zij verwerft er bijkomende competenties op het gebied van projectleiding en op financieel vlak. Gordana maakt sinds juli 2017 deel uit van het team van het Kankercentrum als coördinator van het project PRECISION, gesponsord door de BSMO.


​​​​​​​·        ​Victoria Nyawira Nyaga​

Wetenschappelijk medewerkster

Victoria Nyawira Nyaga werkt met het KEMRI|Wellcome Trust Research Programme (Kenia) wanneer zij de beurs VLIR-OUS toegekend krijgt. Deze beurs wordt gefinancierd door the Belgian Development Cooperation for Masters course in Statistics (2011-2013) van de Universiteit Hasselt. Na haar master geniet Victoria een beurs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, nu Sciensano) voor een doctoraatsstudie over de optimalisatie van de statistische procedures om de precisie van de diagnose van baarmoederhalsscreeningstests te evalueren. Victoria behaalt haar doctoraat in de statistiek in 2017 aan de Universiteit Hasselt. Eind 2017 treedt zij in dienst van het Kankercentrum. Zij werkt aan de ontwikkeling en invoering van statistische methodes voor meta-analysestudies over de precisie van de diagnose en biedt statistische ondersteuning aan de leden van het Kankercentrum.


​​​​​​​·        ​Cindy Simoens

Wetenschappelijk medewerkster
E-mail : Cindy.Simoens@sciensano.be

In 2000 behaalt Cindy Simoens haar diploma in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Zij start er fundamenteel onderzoek naar de interactie tussen nieuwe chemotherapieën en radiotherapie, wat resulteert in een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Zij werkt als postdoctoraal onderzoeker op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, nu Sciensano). In juli 2018 begint zijn in het Kankercentrum aan de systematische literatuurreview inzake kankerpreventie en meer bepaald kankers die verband houden met het humaan papillomavirus (HPV).

·        ​Laure Bakker

Wetenschappelijk medewerkster

Laure is afgestudeerd in de  Internationale Politieke Wetenschap aan de UGent. Tijdens deze master heeft ze een korte stage gelopen bij het Kankercentrum.  Nadat ze is afgestudeerd in 2018, heeft ze het team van het Kankercentrum vervoegd. In haar dagelijks werk is ze betrokken bij de Innovative Partnership of Action Against Cancer Joint Action.

​Notre équipe est composée de profils pluridisciplinaires, disposant de connaissances et de domaines d'expertise complémentaires.
 
 
Le Comité d’accompagnement s'est, entre autres, fixé les missions suivantes :
  • Approuver le rapport d’activités annuel du Centre du Cancer
  • Evaluer les rapports d'activités, les budgets et les rapports annuels du Centre du Cancer
  • Définir de nouvelles priorités et développer de nouveaux projets
  • Approuver la composition, les missions principales et les recommandations de la Plateforme de coordination
La Plateforme de coordination apporte l'expertise et le savoir-faire en matière de traitement du cancer et de lutte contre le cancer en Belgique. La Plateforme de Coordination se réunit au moins une fois par an.
 
·      Dr. Ma​​rc Van den Bulcke
Chef de Service du Centre du Cancer
 
Marc Van den Bulcke a obtenu le titre de docteur en Sciences à l’Université de Gand. Il a acquis une solide expérience en matière de détection moléculaire et d’immunologique, exercées dans le respect des contrôles de qualité ou GLP. Il a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l'enregistrement officiel de produits (y compris l’analyses de risque), tant pour l’industrie que pour des institutions gouvernementales.
Marc est le chef du Centre du Cancer.
 
·        ​​Dr. Ma​​rc Arbyn
 
Marc Arbyn a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Gand. Il a ensuite obtenu le titre de docteur en médecine tropicale et la maîtrise en épidémiologie tropicale à l’Institut de médecine tropicale d’Anvers. Après 10 ans de travail en Afrique pour Médecins Sans Frontières, Marc Arbyn est rentré en Europe pour se consacrer à la recherche. Son terrain de prédilection : revues systématiques, études Cochrane et méta-analyses dans le domaine de la vaccination HPV et du dépistage, diagnostic et traitement du cancer du col de l'utérus. Il s’intéresse également à l’évolution et l’analyse spatiale de l’incidence et de la mortalité liée au cancer. Marc a rejoint l’équipe du Centre du Cancer depuis 2015.

·      Régin​e Kiasuwa Mbengi
Collaboratrice scientifique
Politologue de formation, Régine Kiasuwa obtient en 2010 un master en Politique et Gestion des Systèmes de Santé à l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles (ULB-Erasme). Durant deux ans, elle a été chargée de recherche à l’Observatoire Social Européen où elle a travaillé sur des projets d’évaluation des soins de santé dans le cadre européen. Régine a rejoint l’équipe du Centre du Cancer en septembre 2012 et est responsable des contacts internationaux dans le cadre des projets de Joint Action de la DG SANCO de la Commission européenne.

·      ​​​P​​auline de Wurstemberger​
Collaboratrice Scientifique
Après avoir terminé son master en Biologie à l’Université Libre de Bruxelles en 2009, Pauline de Wurstemberger poursuit ses études en France. En 2011, Elle obtient un second master en épistémologie et médiation scientifique à l’Université Lille 1 ainsi qu’un diplôme de journaliste scientifique à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille. Après plusieurs stages dans des rédactions scientifiques à Paris, elle rejoint notre équipe en octobre 2013. Pauline est chargée de manager le site web du Centre du Cancer.

·      Aline Hébrant
Collaboratrice Scientifique
 
Ingénieur civil et biologiste moléculaire, Aline Hébrant poursuit sa formation avec une thèse en sciences biomédicales à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et 6 années de post-doc. Durant ces années, Aline a acquis de l’expérience dans l’analyse du génome, du transcriptome et du protéome de différents tissus tumoraux. En mars 2015, Aline rejoint l’équipe du Centre du Cancer en mars 2014 pour travailler sur la mise en pratique de la méthode NGS (Next-Generation Sequencing) en oncologie.
 
·    Katrien Moens
Collaboratrice Scientifique
 
Katrien a obtenu en 2007 son master en sciences infirmières à la VUB. Après avoir travaillé comme collaboratrice à la Fédération flamande des soins palliatifs, elle a occupé pendant trois ans et demi les fonctions de maître de conférence et de chercheuse à la HUB. Se voyant offrir une bourse Marie Curie au sein du King’s College London, elle s’est ensuite installée trois ans à Londres. Elle reviendra en Belgique pour travailler sur un autre projet européen à la KU Leuven. Et finalement, c’est le 3 août 2015 que Katrien a rejoint le Centre du Cancer, où elle se charge de l’évaluation du Plan Cancer et où elle étudie la vision que les patients atteints de cancer, le personnel soignant et les citoyens ont des technologies NGS.
 
·      ​​​Els Van Valckenborgh
Collaboratrice Scientifique
 
Els Van Valckenborgh a étudiée les Sciences Biomédicales à la Vrije universiteit Brussel (VUB) où elle a obtenu son doctorat en Sciences Médicales. Els y a acquis de l’expérience dans le domaine de la recherche fondamentale et translationelle concernant le cancer hématologique (myélome multiple). Depuis Juillet 2016, Els travaille pour le Centre du Cancer sur la mise en pratique de la méthode Next-Generation Sequencing en hémato-oncologie.
 
·      ​​​Wannes Van Hoof​
Collaborateur Scientifique
 
Wannes Van Hoof est titulaire d’ une maîtrise en philosophie ainsi que d’une maîtrise en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Louvain. En 2014, il a obtenu son doctorat en philosophie à l'Institut de bioéthique de Gand (Université de Gand), où il se spécialise en bioéthique empiriques. Après une période comme chercheur postdoctoral à l'Université de Gand, Wannes rejoint le Centre du Cancer en août 2016. Il travaille sur les aspects éthiques du déploiement de séquençage de nouvelle génération (tests génétiques) dans la recherche et le traitement du cancer.

 
​​​​​​​·        ​Chloé Mayeur 
​​​​
​​Collaboratrice Scientifique

Chloé Mayeur a étudié la bioéthique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Après l'obtention de son master en 2018, elle rejoint le Centre du Cancer en tant que collaboratrice scientifique. Elle travaille en collaboration avec Wannes Van Hoof sur les questions éthiques et sociétales liées au génome humain.

·      ​​​Dr. Maria Goossens
Collaboratrice Scientifique
 
Mieke Goossens obtient son diplôme en médecine, chirurgie et obstétrique à l'Université de Louvain. Elle a travaille ensuite comme médecin généraliste. Depuis 2006, elle travaille comme assistante de recherche au Centre universitaire de médecine générale à l'Université de Louvain,à l'Université de Birmingham (Royaume-Uni) et à l'Université d'Utrecht (Pays-Bas). Elle obtient son doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Louvain où elle se penchée sur la question du risque d'apparition du cancer de la vessie et l'effet de la levure de sélénium sur la récurrence de ce cancer. Des années d'études qui lui permettent d'approfondir ses connaissances en l'épidémiologie, biostatistique et recherche clinique. Mieke rejoint l'équipe au Centre du cancer en 2017.
 
​​​​​​​·        ​Lan Xu

Collaboratrice Scientifique

Lan Xu a obtenu son master en statistiques à l'Université Catholique de Louvain (KU Leuven) en 2014. Depuis novembre 2013, Lan travaille pour l'Institut de Santé Publique (WIV-ISP, devenu Sciensano) dans l'équipe de Marc Arbyn qui a rejoint le Centre du Cancer en mai 2015. Elle s'est spécialisée dans les revues systématiques de la littérature, les études Cochrane et les méta-analyses portant sur la vaccination HPV et le dépistage du cancer du col de l'utérus.
   
​​​​​​​·        ​Eliana Peeters

Collaboratrice Scientifique

Eliana Peeters est titulaire de trois masters obtenus à la KU Leuven: Économie appliquée (2013), Management and Policy for Healthcare (2014) et Bioinformatique (2016).  Eliana intègre l'Unité d'Épidémiologie du Centre du Cancer en novembre 2017. Elle y travaille sur des méta-analyses dans le contexte de la prévention et du dépistage du cancer lié au papilloma virus (HPV). Sous la direction de Marc Arbyn, elle entame en 2018 une étude clinique multicentrique dans laquelle les tests HPV sont évalués à partir d'auto-échantillons prélevé par la femme elle-même.
 
​​​​​​​·        ​Loïs Lion

Collaborateur Scientifique

Après un diplôme de bio-ingénieur à AgroParisTech, spécialisation en santé humaine, Loïs obtient son master en méthodologie de la santé publique en 2016 à l’ULB où il a approfondi ses connaissances en épidémiologie, biostatistiques et santé publique. Il travaille ensuite à l’Observatoire du sida et des sexualités, sur la prévention du VIH/sida et des autres IST avant de rejoindre l'unité Épidemiologie du Centre du Cancer en janvier 2018. Il y mène des méta-analyses sur le dépistage du cancer du col de l’utérus et le triage des femmes HPV-positives.
 
​​​​​​​·        ​Gordana Raicevic Toungouz

Coordinatrice du projet PRECISION

Après sa formation scientifique en biologie moléculaire, Gordana Raicevic obtient son doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques à l’ULB en 2011. Elle travaille ensuite pendant 4 ans comme chercheuse post-doctorant à l’ULB en immunologie et thérapie cellulaire. Elle poursuit sa carrière en participant à la création du Centre du Cancer de l’ULB (U-CRC) dont elle assure la coordination pendant un an et demi. Gordana complète son cursus académique par une formation en business et en administration au terme de laquelle, elle obtient un diplôme de mini-MBA (ULB, UCL, ULg). Cette formation lui a permis d'acquérir des compétences complémentaires en matière de conduite de projet ainsi que dans le domaine financier. En juillet 2017, Gordana rejoint l’équipe du Centre du Cancer pour coordonner le projet PRECISION, sponsorisé par le BSMO.


​​​​​​​·        ​Victoria Nyawira Nyaga​

Collaboratrice Scientifique

Victoria Nyawira Nyaga travaillait avec le KEMRI|Wellcome Trust Research Programme (Kenya) quand elle a reçu la bourse VLIR-OUS financée par le the Belgian Development Cooperation for Masters course in Statistics (2011-2013) de l'Université Hasselt. Après sa maîtrise, Victoria reçoit une bourse de l'Institut scientifique de santé publique (WIV-ISP, devenu Sciensano) pour une étude doctorale sur «l'optimisation des procédures statistiques pour évaluer la précision diagnostique des tests de dépistage du cancer du col de l'utérus». Victoria obtient son doctorat en statistique à l'Université Hasselt en 2017. Elle rejoint le Centre du Cancer fin 2017. Elle travaille sur le développement et à la mise en œuvre de méthodes statistiques pour des études méta-analyses sur la précision diagnostique et offre un soutien statistique aux membres du Centre du Cancer.

​​​​​​​·        ​Cindy Simoens

Collaboratrice Scientifique
E-mail : Cindy.Simoens@sciensano.be

En 2000, Cindy Simoens a obtenu son diplôme en sciences biomédicales à l'Université d'Anvers (UA). Elle y a démarré une recherche fondamentale sur l'interaction entre les nouvelles chimiothérapies et la radiothérapie, qui a abouti à un doctorat en sciences médicales. Elle a travaillé en tant que chercheuse post-doctorante, à l'Institut scientifique de santé publique (WIV-ISP, devenu Sciensano) notamment. Elle a rejoint le Centre du Cancer en juillet 2018 où elle effectue de la revue systématique de la littérature liées la prévention du cancer, et plus particulièrement ceux liés au virus du papillome humain (HPV).

·        ​Laure Bakker

Collaboratrice Scientifique

Laure est diplômée de l'Université de Gand en sciences politiques internationales. lors de son master, elle a fait un court stage au sein du Centre du Cancer. Après avoir obtenu son diplôme en 2018, elle a rejoint l'équipe du Centre du cancer. Elle y travaille sur la Joint Action européenne Innovative Partnership Action Against Cancer (IPAAC).

​​