Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 De incidentie van kanker​

 L'incidence du cancer​

  

  

Volgens de meest recente incidentiecijfers kregen in 2011, 34.600 mannen en 29.701 vrouwen de diagnose "kanker" (Tabel). Één op drie mannen en één op vier vrouwen in België krijgen kanker voor de leeftijd van 75 jaar. Door de toenemende vergrijzing verwacht men in 2020 39.559 mannen en 31.149 vrouwen met kanker. Dit is een stijging van respectievelijk 21% en 12%. We stevenen ook af op een stijging van het aantal terugkerende of nieuwe tumoren: van 5.711 in 2009 naar 6.676 in 2020. De verschillen in kankerincidentie tussen de regio’s zijn klein.
 

Tabel: Kankerincidentie in België 2004-2011. Bron: Stichting Kankerregister
​​

Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) maakt rapporten en studies​ om de overheidsdiensten te helpen bij het nemen van beslissingen. Het KCE evalueert klinische praktijken, medische technologieën en geneesmiddelen en bestudeert de organisatie en de financiering van zorgsystemen.

​Les derniers chiffres d’incidence disponibles font état de 34 600 diagnostics pour les hommes et de 29 701 diagnostics pour les femmes en 2011 (Tableau). Un homme sur trois et une femme sur quatre en Belgique seront atteints par un cancer avant l’âge de 75 ans. En raison du vieillissement de la population, on prévoit que 39 559 hommes et 31 149 femmes souffriront d'un cancer en 2020, soit une augmentation de respectivement 21 % et 12 %. On constate aussi une augmentation du nombre de tumeurs secondaires, qui sont passées de 5.11 en 2009 à 6.76 en 2020. Les différences entre les différentes régions en termes d’incidence du cancer sont faibles.

Tableau: Incidence du cancer en Belgique 2004-2011. Source: Fondation Registre du Cancer

Le KCE, Centre fédéral d’expertise des soins de santé produit des rapports et des études​ pour soutenir les pouvoirs publics lors de leurs prises de décision. Cet organisme fédéral évalue les pratiques cliniques, les technologies médicales et les médicaments et étudie l’organisation et le financement des systèmes de soins.