Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Opsporing en detectie

 ​Dépistage et détection

  

  


Opsporing en detectie zijn processen die gericht zijn op het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkend weefsel in het lichaam, dat mogelijk kanker is of kan evolueren naar een kanker, zonder er sprake is van merkbare symptomen. Het belang van vroegtijdige opsporing en detectie is om de kanker zo vroeg mogelijk op te sporen zodat de patiënt een betere zorg krijgt en de pijn en mogelijke gevolgen van de behandeling te beperken. Vandaag is het mogelijk om kankers op te sporen. De vroegtijdige opsporing en detectie kan worden gerealiseerd door middel van een programma georganiseerd door instanties van Volksgezondheid (borstkanker en darmkanker) of op individueel initiatief van de zorgverlener of de patiënt (baarmoederhalskanker, melanoom,…).
 

DETECTIE
Hoe vroeger een kanker ontdekt wordt, hoe beter de kansen op genezing zijn
 
Vandaag wordt voor enkele vormen van kanker een bevolkingsonderzoek georganiseerd 

ERFELIJKE KANKER
Erfelijke kanker is een groepsaanduiding voor vormen van kanker waarin erfelijke eigenschappen een grote rol spelen. De meeste vormen van kanker (90-95%) zijn niet erfelijk
 

Le dépistage et la détection sont des procédés visant à détecter au plus tôt, en l’absence de symptômes apparents, des tissus anormaux, susceptibles d’être cancéreux ou d’évoluer vers un cancer. L’intérêt est de pouvoir ainsi détecter le plus rapidement possible un cancer afin d’augmenter les chances de guérison du patient et de limiter les éventuels effets secondaires néfastes du traitement. Le dépistage et la détection peuvent être envisagés soit dans le cadre d’un programme organisé par les autorités de santé publique (cancer du sein et cancer du côlon), soit à l’initiative du professionnel de la santé ou du patient (cancer du col d'utérus, mélanome,...).
 

INFORMATIONS
Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de guéris​on sont grandes
 
Seuls certains cancers font aujourd’hui l’objet d’un programme de dépistage systématique 

CANCERS HEREDITAIRES
Les cancers héréditaires désignent les formes de cancer où la prédisposition génétique joue un grand rôle. Une grande majorité des cancers (90 à
95 %) ne sont pas héréditaires