Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Asbest

 ​Amiante

  

  BELANG VOOR DE GEZONDHEID

Werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan asbest (mesothelioom of asbestose) hebben recht op een schadevergoeding. Die schadevergoeding wordt betaald door het Asbestfonds dat deel uitmaakt van het Fonds voor de beroepsziekten.

SENSIBILISERINGSCAMPAGNES
Op dit moment lopen er in België geen sensibiliseringscampagnes rond asbest.
​​​


ENJEU POUR LA SANTÉ

Les travailleurs tombés malades à la suite d’une exposition à l’amiante (asbestose ou mésothéliome) ont droit à une indemnisation, versée par le Fonds Amiante qui fait partie du Fonds des maladies professionnelles.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
Aucune campagne de sensibilisation sur l’amiante n’a lieu en ce moment en Belgique.