Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Preventie

 Prévention

  

  


Het is mogelijk om de incidentie van bepaalde kankers te verlagen door een daling of het volledig wegwerken van risicofactoren van een kanker. Die risicofactoren die verband houden met de levensstijl, de persoonlijke levenssfeer of de beroepsomgeving werden duidelijk bepaald, zoals tabak, Alcohol, het gebrek aan lichaamsbeweging en bepaalde fysische, chemische of besmettelijke agentia.
 
​​​

Il est possible de diminuer l’incidence de certains cancers en réduisant ou en éliminant certains facteurs de risque de la maladie. Plusieurs facteurs de risque liés au mode de vie, à l’environnement ou au milieu professionnel ont été clairement identifiés, comme le tabac, l’alcool, le manque d’activité physique et certains agents physiques, chimiques ou infectieux.