Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Onderzoek

 ​Recherche

  

  FINANCIERING
Onderzoek wordt in België gefinancierd door verschillende instanties
 
Klinische studies zijn een zeer belangrijk onderdeel van kankeronderzoek en kankerzorg 

WETGEVING
Bij onderzoek dient u zich te houden aan wettelijke bepalingen

DATABANK
Het centraliseren van de nodige gegevens faciliteert onderzoek


FINANCEMENT
En Belgique, la recherche est financée par​ différents organismes
 
Les études cliniques jouent un rôle essentiel dans la recherche sur le cancer et son traitement 

LEGISLATION
Tout programme de recherche doit respecter les dispositions légales applicables

BASE DE DONNEES
La centralisation de toutes les données utiles facilite la recherche