Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Oncologisch verpleegkundigen​

 Infirmiers en oncologie​

  

  

 

Op de site van de FOD Volksgezondheid staat een overzicht van de bijzondere beroepstitels, waaronder verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie, plus de procedure voor het aanvragen van een erkenning om deze titel te mogen dragen.

De Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie & Oncologie (VVRO) wil bijdragen aan een kwalitatief hoogstaande opleiding en vorming van verpleegkundigen gespecialiseerd in oncologie, borstverpleegkunde, chemotherapie, kinderoncologie en radiotherapie.

De beroepswebsite van zorgkundigen in België biedt informatie over de toelatingsvoorwaarden voor vormingen in de thuiszorg en een lijst met Belgische instituten die deze opleiding aanbieden. (Enkel beschikbaar in het Frans.)

 

​​

 

​Sur le site web du SPF Santé publique vous pouvez retrouver les procédures et les formalités pour obtenir un titre professionnel particulier en oncologie.

Le site de la profession aide-soignante en Belgique fournit des informations sur les modalités d’admission aux formations d’aide à domicile, ainsi que la liste des établissements en Belgique qui offrent ce type de formation.

La Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie & Oncologie (VVRO) a pour but de contribuer à une formation de qualité supérieure des infirmiers spécialisés en oncologie, en chimiothérapie, en oncologie pédiatrique et en radiothérapie. (uniquement disponible en néerlandais)