Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Actie 21: Steun aan ouders van kinderen met kanker

 ​Action 21: Soutien aux parents d’enfants avec un cancer

  

  

Actie 22: Toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten
 
DOELSTELLING
 
Deze actie moet leiden tot:
 1. Het verzekeren van de best mogelijke psychosociale ondersteuning.
 2. Een betere levenskwaliteit van de kankerpatiënt en zijn naasten.
 3. Het faciliteren van psychosociaal onderzoek in de oncologie.
WAT IS BEREIKT?
 • Maatregel 1: Oproep voor projecten die ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden
 • Maatregel 2: Oproep voor projecten die de patiënten (volwassenen, adolescenten of kinderen) en/of hun gezinsleden psychologische bijstand of begeleiding bieden
EVALUATIE VAN DEZE ACTIE
 • Er werden 50 projecten gefinancierd tussen 2009-2011.
 • De evaluatie van de pilootprojecten zal worden uitgevoerd door een wetenschappelijke equipe gefinancierd vanaf 1 juli 2012.
Action 22: Accès à un soutien psychologique ou à la participation à des groupes de parole ou d’activités de soutien
 
OBJECTIF
 
Cette action doit permettre:
 1. D’assurer le meilleur soutien psychosocial possible.
 2. Une meilleure qualité de vie du patient et de ses proches.
 3. De faciliter la recherche psychosociale en oncologie.
ACQUIS ACTUELS
 • Mesure 1:Appel à projets de soutien et d’accompagnement des parents et des enfants
 • Mesure 2: Appel à projets de soutien psychologique ou d’accompagnement aux patients (adultes, adolescents ou enfants) et/ou aux familles de patient
ÉVALUATION​ DE CETTE ACTION
 • 50 projets ont été financés entre 2009 et 2011.
 • Une équipe scientifique financée à partir du 1er juillet 2012 sera chargée de l’évaluation des projets pilotes.