Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR
A
A
A

 Burgerforum: Genetische testen

 Forum citoyen : Tests génétiques

  

  

 
Mijn DNA, een zaak van iedereen?

De invoering van NGS testen in de gezondheidszorg kan een belangrijke invloed hebben op de organisatie van de zorgverlening. Naargelang de situatie kan deze technologie meerdere uiteenlopende toepassingen hebben. Sommige onderzoekers beweren dat deze technologie ons zal leiden naar een "genomische geneeskunde", met de bijbehorende specifieke screenings, nauwkeurigere diagnoses en steeds meer gepersonaliseerde behandelingen. Een ontwikkeling die belangrijke ethische, juridische en maatschappelijke vragen oproept; vragen die iedereen aanbelangen. Een maatschappelijk debat wordt opgestart.
In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting organiseert het Kankercentrum (Sciensano) een burgerforum over het gebruik van genomische informatie in de gezondheidszorg in onze samenleving. Het doel is niet tot een consensus te komen, maar de perspectieven te verkennen. In de loop van drie weekends zullen experten en 32 burgers in gesprek treden over de centrale vraag "Wanneer in mijn DNA kijken?".
 

 

​​​
Untitled-1.jpgMon ADN, tous concernés?
 
L’introduction des tests NGS dans les soins de santé peut avoir un impact majeur sur l’organisation de ces soins. Cette technologie peut avoir plusieurs applications variées selon la situation. Certains chercheurs avancent même que cette technologie nous emmène vers la « médecine génomique » et ses dépistages spécifiques, ses diagnostics plus précis et ses traitements toujours plus personnalisés. Une évolution qui soulève des questions éthiques, juridiques et sociétales importantes qui concernent tout le monde. Un débat sociétal est lancé.
En collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, le Centre du Cancer (Sciensano) organise un forum citoyen sur l’utilisation de l’information génomique dans les soins de santé dans notre société. L’objectif n’est pas l’obtention d’un consensus, mais d’explorer les perspectives. Lors de trois week-ends, des experts et 32 citoyens vont discuter autour de la question centrale « Quand regarder dans mon ADN ? ».