Financement structurel de la coordination de la recherche translationnelle dans les hôpitaux

Maatregel : Structurele financiering van coördinatiecellen translationeel onderzoek Status : Geïntegreerd Startdatum : 01 januari 2009

De universitaire of gelijkgestelde ziekenhuizen die beschikken over een fundamentele expertise op het vlak van translationeel onderzoek kunnen sinds 1 januari 2009 een beroep doen op een structurele financiering voor de coördinatie van onderzoek. Er wordt in een budget van 1,4 miljoen euro voorzien. Zeven ziekenhuizen die aan de financieringscriteria voldoen krijgen een structurele financiering voor een coördinatiecel voor translationeel onderzoek.

Elke cel bestaat uit een

  1. een arts-coördinator van het translationeel onderzoek in het ziekenhuis,
  2. een VTE secretariaat voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de arts-coördinator en
  3. een VTE datamanager als hulp bij het coderen van de gegevens.

In maart 2014 werd een 2-daagse workshop over klinisch onderzoek georganiseerd door het UZ Brussel. Een aantal algemene conclusies werden geformuleerd. Eerst en vooral, is er nood aan meer samenwerking op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Zeker gezien het klein aantal experten in België in sommige domeinen, onder andere in de genetische sequentiering. Er is zoveel te ontwikkelen rond genetisch sequentiering dat concurrentie geen zorg zou mogen zijn. Het zal echter nodig zijn om duidelijk te bepalen wie wat doet.

Deze toename van de samenwerking is een grote uitdaging voor de toekomst, ook voor de industrie. Het project ClinicoBru heeft onder andere als doel het faciliteren van de uitwisseling van informatie tussen Brusselse ziekenhuizen.

Er werd ook een nationale website ontwikkeld voor samenwerking in het kader van klinisch onderzoek, www.clinicaltrials.be. Het kabinet van de Minister van Volksgezondheid werd reeds gecontacteerd betreffende het beheer van deze website. Er werd toen beslist om die toe te vertrouwen aan het FAGG, maar het agentschap argumenteerde dat het extra financiële middelen nodig had voor het ontwikkelen van een software.

Er zijn nog mogelijkheden voor samenwerkingen, onder andere rond het Europees project ERANET. De projectverantwoordelijken van actie 28 gaan akkoord om een netwerk op te richten en te onderhouden voor de uitwisseling van informatie. Dr Jalal Vakili van Institut Bordet stelt voor om zelf dit initiatief op te starten. De leden van dit begeleidingscomité zouden om de beurt belast worden met de coördinatie ervan (afwisseling elk jaar, nog te bevestigen). De eerste overwogen actie is om een nieuwsbrief op te starten waarin informatie over de lopende onderzoeksprojecten, de georganiseerde workshops en andere, gepubliceerd zou worden en verspreid in de groep.

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Consultations Corona : Les Belges débattent autour de la vaccination contre le COVID-19

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

Débat ADN

Participation des patients Débat ADN

Groupes de discussion : Besoins en matière d'informations et attitudes des patients atteints d'un cancer vis-à-vis des tests NGS

Évaluer l'expérience du patient grâce au PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

OPSADAC - Optimisation of Statistical Procedures to Assess the Diagnostic Accuracy of Cervical cancer screening tests

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

Consentement éclairé (technologie NGS)

Participation des patients Consentement éclairé (technologie NGS)

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

Création d'une vidéo d'information sur la technologie NGS pour les patients

Forum citoyen sur l'utilisation des données du génome dans le cadre des soins de santé

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticides : différence possible entre les chiffres officiels et les chiffres de vente en Belgique

Personnes atteintes d'un mésothéliome ou d'asbestose

Soutien aux parents d’enfants avec un cancer et accès à un soutien psychologique ou à la participation à des groupes de parole ou d’activités de soutien

Soutien à des projets-pilotes d’oncogériatrie clinique

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

CanCon - Cancer Control

projet international CanCon - Cancer Control

L'utilisation de jeunes branches d'if pour la fabrication du Taxol

Test prénatal non invasif (NIPT)

Question parlementaire Test prénatal non invasif (NIPT)

Conditions de travail pour les femmes - maladies professionnelles

Pesticides : différence possible entre les chiffres officiels et les chiffres de vente en Belgique