Deontologie

Deontologische Code

De deontologische code definieert het ethische kader in de praktijk binnen het Kankercentrum. Alle leden van het Kankercentrum onderschrijven deze code.

Voorkomen van belangenconflicten

De leden van het Kankercentrum mogen geen belangenconflict hebben. Hier wordt tijdens de recruteringsprocedure aandacht aan besteed. De leden van het Kankercentrum publiceren andere aanstellingen die een belangenconflict zouden kunnen inhouden.

Het begeleidingscomité ziet toe op de deontologische code en eventuele belangenconflicten.