Editorial Board

Sonja Beken Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Anne Vandenbroucke Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers

Marc Peeters College voor Oncologie

Sabine Debled Franse Gemeenschap

Carl Cauwenbergh RIZIV

Hilde Engels RIZIV

Dominique de Valeriola Bordet Instituut

Mathieu Capouet FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Saskia Van den Bogaert FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

An Vannieuwenhuyse WIV-ISP

Marc Arbyn WIV-ISP

Johan Peeters WIV-ISP

De website wordt opgebouwd in samenwerking met het Begeleidingscomité van het Kankercentrum.