Kankercentrum

Onze missie : Het kankerbeleid opvolgen om de zorgverlening en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren

Sinds de lancering van het Kankerplan en zijn 32 acties in 2008 werd de aanpak voor de strijd tegen kanker uitgebreid om ook rekening te houden met nieuwe aspecten, uitdagingen en projecten. Wij stellen ons tot doel de implementatie, coherentie en opvolging van het Kankerbeleid in België te ondersteunen.

In dat opzicht evalueren wij de genomen initiatieven via wetenschappelijke en pragmatische criteria. Wij leiden ook meerdere werkgroepen die zich toeleggen op de verschillende aspecten van de kankerproblematiek (preventie, behandeling, revalidatie enz.) Dat stelt ons in staat om nieuwe initiatieven voor te stellen.

Een belangrijke opdracht is het ondersteunen van de interactie tussen de onderzoekswereld en de zorgverleners enerzijds en de burgers en patiënten anderzijds. Meer concreet organiseren wij werkgroepen die zich toeleggen op de verschillende aspecten van de kankerproblematiek (preventie, behandeling, revalidatie enz.) en actuele thema’s zoals de relatie kanker-werk, gepersonaliseerde geneeskunde of maatschappelijke ongelijkheid.

Verder voeren wij epidemiologische studies uit en pilootprojecten om dieper in te gaan op bepaalde cruciale kwesties in verband met actuele thema’s. Wij ontwikkelen innovatieve behandelingen die de beste zorgverlening garanderen voor de patiënten (gepersonaliseerde behandeling op grond van genomische analyses, organisatie van de gezondheidszorg enz.).

Wij stellen concrete acties voor aan de politieke besluitmakers. Wij werken mee aan Europese richtlijnen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren in het kader van acties en programma's van de Europese Commissie. Wij delen de resultaten van ons werk mee aan het grote publiek via onze website en de pers.

Onze voornaamste opdrachtgever is het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid. Wij werken met name samen met het RIZIV, het ministerie van Volksgezondheid, de deelstaten, KCE, Stichting Kankerregister en de verschillende Belgische mutualiteiten.

Onze organisatie

Het team bestaat uit een multidisciplinair team met complementaire kennis en expertise. Het team wordt ondersteund door het Begeleidingscomité​.

Het Begeleidingscomité staat onder meer in voor de:

  • Goedkeuring van het jaarlijks activiteitenrapp​ort​ van het Kankercentrum
  • Evaluatie van de activiteitenrapporten, begrotingen en jaarverslagen van het Kankercentrum
  • Stimulatie van nieuwe prioriteiten en ontwikkeling van projecten

Ons team

Marc Van Den Bulcke

Domein : Algemeen

Functie : Diensthoofd

 

 

Souhade Tabakkalt

Administratief medewerkster.

Domein : Algemeen

Pauline de Wurstemberger

Domein : Algemeen

Barthélémy Moreau de Lizoreux

Domein : Algemeen

Project : OncNGS

Marie Delnord

Domein : Algemeen

Project: EBCP Belgian Mirror group

Victoria Leclercq

Domein : Algemeen

Project : EBCP Belgian Mirror Group

Tugce Schmitt

Domein : Algemeen

Project : EBCP Belgian Mirror Group, eCAN

Hélène Antoine-Poirel

Domein : Algemeen

Aline Hébrant

Domein : Personalized medicine

Lopend project : Compermed

Els Van Valckenborgh

Domein : Personalized medicine

Lopend project : Compermed

Gordana Raicevic Toungouz

Domein: Personalized medicine

Lopende projecten : PRECISION, ONCNGS

Jenny Chung

Domein : Epidemiologie

Sophie Denoël

Domein : Epidemiologie

Domein : Epidemiologie

Émilie Cauët

Domein : Personalized medicine

Lopende projecten : GDI EC, Healthy Cloud, JANE, EBCP Mirror Group, PHIRI

 

 

Régin​e Kiasuwa Mbengi

Domeinen : Zorg / Psychosociaal / Revalidatie / Assessment

Lopende projecten : SPADIS, EBCP Belgian Mirror group

Maxim Van den broecke

Domein : Zorg / Psychosociaal / Rehabilitatie / Evaluatie

Project : SPADIS

Sarah de Jong

Domein : Zorg / Psychosociaal / Rehabilitie / Evaluatie

Project : SPADIS

Wannes Van Hoof

Domein : Ethiek

Lopende projecten : TEDHAS, By Covid

Chloé Mayeur

Domein : Ethiek

Louise Mathieu

Domein : Ethiek

Project : TEDHAS

Olivia Genten

Domein : Ethiek

Lopende projecten : By Covid

Marc Arbyn

Domein : Head of Epidemiology Unit

lopende projecten: 

VALGENT

VALHUDES

PERCH

VALCOR

RISCC

Cindy Simoens

Domein : Epidemiologie

Hélène De Pauw

Domein : Epidemiologie

Stefanie Costa

Domein : Epidemiologie

Ardashel Latsuzbaia

Domein : Epidemiologie

Project : VALHUDES, andere projecten

Iman Jaafar

Domein : Epidemiologie

Sharon Dhillon

Domein : Epidemiologie

Victoria Nyawira Nyaga

Domein : Epidemiologie

 

Maïté De Hemptinne

Domein : Epidemiologie

Pegah Rousta

Domein : Epidemiologie

Nina d'Hollander

Domein : Epidemiologie

Marjan Meurisse

Domein : Personalized medicine

Lopend project : B1MG, BY COVID

Onze publicaties

Preventie

Screening

Diagnose

Behandeling

Rehabilitatie

Onderzoek

Opvoeding en onderwijs

Internationale projecten

Cancer burden

Sociale ongelijkheden

Psychosociale zorg

Kankerplan

Participatie van patiënt en publiek

HPV

Onze websites

Hier zijn alle websites gehost, beheerd of gemaakt door het Kankercentrum