Kankercentrum

Onze missie : Het kankerbeleid opvolgen om de zorgverlening en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren

Sinds de lancering van het Kankerplan en zijn 32 acties in 2008 werd de aanpak voor de strijd tegen kanker uitgebreid om ook rekening te houden met nieuwe aspecten, uitdagingen en projecten. Wij stellen ons tot doel de implementatie, coherentie en opvolging van het Kankerbeleid in België te ondersteunen.

In dat opzicht evalueren wij de genomen initiatieven via wetenschappelijke en pragmatische criteria. Wij leiden ook meerdere werkgroepen die zich toeleggen op de verschillende aspecten van de kankerproblematiek (preventie, behandeling, revalidatie enz.) Dat stelt ons in staat om nieuwe initiatieven voor te stellen.

Een belangrijke opdracht is het ondersteunen van de interactie tussen de onderzoekswereld en de zorgverleners enerzijds en de burgers en patiënten anderzijds. Meer concreet organiseren wij werkgroepen die zich toeleggen op de verschillende aspecten van de kankerproblematiek (preventie, behandeling, revalidatie enz.) en actuele thema’s zoals de relatie kanker-werk, gepersonaliseerde geneeskunde of maatschappelijke ongelijkheid.

Verder voeren wij epidemiologische studies uit en pilootprojecten om dieper in te gaan op bepaalde cruciale kwesties in verband met actuele thema’s. Wij ontwikkelen innovatieve behandelingen die de beste zorgverlening garanderen voor de patiënten (gepersonaliseerde behandeling op grond van genomische analyses, organisatie van de gezondheidszorg enz.).

Wij stellen concrete acties voor aan de politieke besluitmakers. Wij werken mee aan Europese richtlijnen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren in het kader van acties en programma's van de Europese Commissie. Wij delen de resultaten van ons werk mee aan het grote publiek via onze website en de pers.

Onze voornaamste opdrachtgever is het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid. Wij werken met name samen met het RIZIV, het ministerie van Volksgezondheid, de deelstaten, KCE, Stichting Kankerregister en de verschillende Belgische mutualiteiten.

Onze organisatie

Het team bestaat uit een multidisciplinair team met complementaire kennis en expertise. Het team wordt ondersteund door het Begeleidingscomité​.

Het Begeleidingscomité staat onder meer in voor de:

  • Goedkeuring van het jaarlijks activiteitenrapp​ort​ van het Kankercentrum
  • Evaluatie van de activiteitenrapporten, begrotingen en jaarverslagen van het Kankercentrum
  • Stimulatie van nieuwe prioriteiten en ontwikkeling van projecten

Ons team

Marc Arbyn

Marc Arbyn behaalde zijn diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde aan de Universiteit Gent. Hij verwierf de titels van doctor in de tropische geneeskunde en master in de tropische epidemiologie aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Hij werkte 10 jaar in Afrika voor Artsen zonder Grenzen. Na zijn terugkeer naar Europa, legde hij zich toe op wetenschappelijk onderzoek. Marc Arbyn is expert in systematische literatuuroverzichten, Cochrane-studies en meta-analyses op het gebied van HPV-vaccinatie en de opsporing, diagnose en behandeling van baarmoederhalskanker. Hij is ook geïnteresseerd in de trendanalyse en spatiale analyse van kankerincidentie en sterfte door kanker. Marc voegde zich bij het team van het Kankercentrum in 2015.

Stefanie Costa

Stefanie heeft in 2020 haar master Epidemiologie (aan de Universiteit Utrecht) afgerond met een dubbele specialisatie in Klinische Epidemiologie en Epidemiologie van Infectieziekten. Ze is in maart 2021 in dienst getreden bij Sciensano's Cancer Center, voornamelijk om te werken aan een IPD-vleesanalyse van Randomized Controlled Trials naar de effectiviteit om deelname aan baarmoederhalskankerscreening te vergroten door het aanbieden van self-sampling kits vs. routinematige uitnodigingen. Daarnaast verleent ze ook wetenschappelijke bijstand in andere lopende onderzoeksprojecten in verband met HPV-vaccinatie en baarmoederhalskankerscreening onder toezicht van Marc Arbyn.

Hélène De Pauw

Hélène De Pauw is in 2014 afgestudeerd aan de Haute École de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) met een bachelor in de verpleegkunde.

Vervolgens behaalde ze in 2017 een Master in Public Health Sciences aan de Université Catholique de Louvain (UCL).

Haar masterthesis bestond uit een systematische review en meta-analyse van de effectiviteit van het Quadrivalent Human Papillomavirusvaccin in de preventie van HPV-infecties en geassocieerde ziekten bij de mannelijke populatie.

In deze periode werkte ze ook als verpleegkundige in de CHIREC-ziekenhuisgroep (Brussel - Clinique du Parc Léopold).

Voordat zij in november 2019 bij de Unit Cancer Epidemiology kwam, werkte Hélène De Pauw bij Sciensano als wetenschappelijk medewerker in de dienst zorginfecties en antimicrobiële resistentie (NSIH).

Pauline de Wurstemberger

Wetenschappelijk medewerksterNa het behalen van haar Master in Biologie aan de ‘Université Libre de Bruxelles’ in 2009, studeerde Pauline verder in Frankrijk. Ze behaalde daar een tweede Master in ‘Kennisleer en Bemiddeling’ aan de Universiteit van Rijsel, evenals het diploma ‘Wetenschappelijk Journalist’ aan de ’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille'. Na verschillende opdrachten als stagiair bij een aantal wetenschappelijke redacties in Parijs (‘Science et Vie Junior’, 'Ca M'intéresse'…) werkt Pauline sedert october 2013 bij het kankercentrum waar ze instaat voor het beheer van de Website.

Marie Delnord

Marie Delnord is epidemiologe van opleiding. Haar onderzoek is vooral gericht op internationale vergelijkingen van gezondheidsindicatoren afkomstig van bevolkingsdatabanken en het gebruik van de kennis voor de ontwikkeling van gezondheidsinterventies. In het Kankercentrum ontwikkelt ze een strategisch kader voor het kankerbeleid in België (prospectieve aanpak) en werkt ze mee aan de Europese projecten iPAAC en OncNGS. Ze heeft een MA in Child Development van de Tufts University in de Verenigde Staten, een MSc in Pediatrics en Community Health van de University College London in het Verenigd Koninkrijk, een PhD in Epidemiology van de Université Paris Descartes in Frankrijk, en een Executive Diploma in Diplomatic Practice (UNITAR). Na enkele jaren op het INSERM (Parijs, Frankrijk) te hebben gewerkt als coördinatrice van een surveillanceproject rond de perinatale gezondheid in Europa, voegde zij zich in 2018 bij Sciensano voor een postdoctoraat gefinancierd door de Marie Sklodowska-Curie Acties (project BAHCI - IANPHI Recognition of Success Award 2020).

Sharon Dhillon

Sharon Dhillon is arts van opleiding. Zij studeerde in 2016 als beste van haar lichting af aan de medische universiteit I.M. Sechenov (Moskou). In 2018 vervolgde ze haar master in de volksgezondheid aan het Imperial College London. Tijdens haar masterscriptie werkte Sharon aan een project waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van het programma Demographic and Health Surveys (DHS), gefinancierd door USAID, om de prevalentie, de ruimtelijke verspreiding en de determinanten van het kauwen van qat (Catha edulis) in Ethiopië te bepalen. Sharon werkte samen met een grote farmaceutische multinational als Medical Science Liaison (MSL) op het gebied van de hematologie (in het bijzonder thalassemie en chronische myeloïde leukemie) in Maleisië en Brunei alvorens zij zich in juli 2020 bij de epidemiologische unit van het Kankercentrum voegde.

Anna Francesconi

Anna behaalde een master in de geneeskunde gevolgd door een doctoraat in cellulaire therapie in samenwerking met NCTR-FDA en specialiseerde zich hierna in farmacologie en toxicologie. Ze volgde hiernaast ook een basisopleiding bio-ethiek en klassieke homeopathie. Als post doctoraal medewerker aan de VUB deed ze onderzoek naar cardiale stamcellen. In de Phase One Unit van de Diabeteskliniek van de VUB werkte ze als onderzoeker en tenslotte ging ze aan de slag bij de Dienst Wetenschappelijk Advies van het FAGG. Anna werkt sinds 2021 op de afdeling Oncologie van Sciensano binnen het Joint Action iPAAC project.

Aline Hébrant

Wetenschappelijk medewerkster

Burgerlijk ingenieur en moleculair bioloog, Aline zet haar opleiding voort met een doctoraat in de biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en zes jaar post-doctoraat. Gedurende deze periode heeft Aline ervaring opgedaan in de analyse van het genoom, het transcriptoom en het proteoom van verschillende tumorweefsels. In Maart 2015 sloot Aline aan bij het team van het Kankercentrum om te werken rond de praktische uitvoering van de NGS methode (Next-Generation Sequencing) in de oncologie

Iman Jaafar

Iman Jaafar is afgestudeerd in de farmacie aan de Arabische universiteit van Beiroet (2007-2012). Na haar bachelor groeide haar interesse in evidencebased geneeskunde en behaalde ze met succes een diploma Medisch Onderzoek aan de faculteit Geneeskunde van de Libanese universiteit.

In 2016 behaalde ze een master in Health Care Quality Management aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de openbare Lebanese University. Het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten en het bereiken van een optimale gezondheid is altijd de prioriteit van Iman geweest. Na een aantal jaren in een gemeenschapsapotheek te hebben gewerkt, koos ze ervoor om in de onderzoekssector te stappen. Ze werkte 5 jaar als klinisch onderzoeker in het American University of Beirut Medical Center (AUBMC). In die periode werkte ze ook als klinisch onderzoeksmedewerker voor de Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial (COLCOT) voor het Montreal Heart Institute. Gedurende 3 jaar was haar onderzoekswerk gefocust op het Women's Health Center, Department of Obstetrics and Gynaecology van het AUBMC, waar veel kankerpatiënten uit heel het Midden-Oosten worden opgenomen. In samenwerking met haar mentor, dr. Muhieddine Seoud, kon ze verschillende projecten voorstellen aan EUROGIN (European Organization for Research on Genital Infections and Neoplasias), IPVS (International Papillomavirus Society), ESGO (European Society of Gynaecological Oncology), ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) en op de Lebanese Society of Gynecology Conferences. Deze projecten omvatten onder meer:

  • Awareness, Attitudes, Practices and Continuation of HPV Vaccines in Lebanon
  • Placenta Accreta: Elective versus Emergent Delivery as a Predictor of Blood Loss
  • The Impact of Performing Upper Abdominal Procedures on Completion of Cytoreductive Surgery, Progression Free and Overall Survival of Patients with Stage IIIC-IV Epithelial Ovarian Cancer
  • Cytoreductive and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy in Lebanese Patients in a Single Institution
  • HPV Vaccination: Knowledge, Awareness, and Attitude among Middle Eastern and Lebanese Healthcare Providers
  • Feasibility of Implementing Cytology Based Cervical Cancer Screening National Program in Lebanon: A pilot Study
  • ...

In december 2019 voegde Iman zich bij Sciensano om te werken aan het project Low cost versus other screening tests to detect cervical cancer or precancer in developing countries.

Régin​e Kiasuwa Mbengi

Wetenschappelijk medewerkster

Régine Kiasuwa Mbengi behaalt in 2012 haar master Politiek en beheer van de gezondheidszorg aan de ULB (Erasmus). Ze werkt twee jaar als onderzoeker aan het Europees Sociaal Observatorium waar ze projecten over de gezondheidszorg in een Europees kader evalueert.

Sinds September 2012 werkt Regine voor het Kankercentrum.

Ardashel Latsuzbaia

Ardashel behaalde in 2011 zijn artsendiploma aan de Medische Staatsuniversiteit van Tbilisi in Georgië. Hij werkte enkele jaren als Junior Arts op de Neonatale Intensive Care Unit en voltooide parallel daaraan een Master in Toegepaste Genetica. In 2014 schreef hij zich in voor Master of Health Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een beurs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap van Georgië. In 2019 voltooide Ardashel zijn PhD-studie aan de Universiteit Gent, waarbij hij de impact van vaccinatie tegen het humaan papillomavirus bestudeerde. In 2021 trad hij in dienst bij Sciensano om te werken aan het VALHUDES-project, dat tot doel heeft tests op humaan papillomavirus op urine en vaginale zelfmonsters te evalueren.

Louise Mathieu

Louise studeerde rechten in Frankrijk en Spanje alvorens in het Verenigd Koninkrijk een Master International Health te voltooien. Na verschillende stages bij advocaten en vervolgens bij een NGO gespecialiseerd in milieugezondheid, en zeer aangetrokken door medische ethiek, vervoegde ze het team van ethici binnen Sciensano. Ze werkt binnen deze functie aan een openbare raadpleging over hergebruik van gezondheidsgegevens en betrokkenheid van de burger in het kader van het Europese project TEDHaS.

Chloé Mayeur

Wetenschappelijk medewerker

Chloé Mayeur is afgestudeerd in 2018 als bio-ethicus aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Sindsdien werkt ze voor het Kankercentrum, als wetenschappelijk medewerker met Wannes Van Hoof over de ethische en sociale aspecten van het genoom.

Katrien Moens

Wetenschappelijk medewerkster

Katrien behaalt in 2007 haar Master in de Verpleegkunde wetenschappen aan de VUB. Ze werkte aan de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen als stafmedewerkster. Hierna werkte ze voor 3,5 jaren aan de HUB als lector en als wetenschappelijk onderzoeker. Hierna verhuisde ze voor 3 jaren naar Londen waar ze binnen King’s College London een Marie Curie fellowship opnam. Hierna kreeg ze de kans om binnen een ander Europees project aan de KU Leuven te starten. Vervolgens mocht ze aan het Kankercentrum starten. Sinds 3 augustus 2015 werkt Katrien voor het Kankercentrum waarbij ze zich bezighoudt met de evaluatie van het kankerplan en de exploratie van de aanvaardbaarheid van NGS bij kankerpatiënten, zorgverleners en de burger.

Victoria Nyawira Nyaga

Wetenschappelijk medewerkster

Victoria Nyawira Nyaga werkt met het KEMRI|Wellcome Trust Research Programme (Kenia) wanneer zij de beurs VLIR-OUS toegekend krijgt. Deze beurs wordt gefinancierd door the Belgian Development Cooperation for Masters course in Statistics (2011-2013) van de Universiteit Hasselt. Na haar master geniet Victoria een beurs van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, nu Sciensano) voor een doctoraatsstudie over de optimalisatie van de statistische procedures om de precisie van de diagnose van baarmoederhalsscreeningstests te evalueren. Victoria behaalt haar doctoraat in de statistiek in 2017 aan de Universiteit Hasselt. Eind 2017 treedt zij in dienst van het Kankercentrum. Zij werkt aan de ontwikkeling en invoering van statistische methodes voor meta-analysestudies over de precisie van de diagnose en biedt statistische ondersteuning aan de leden van het Kankercentrum.

Pieter Pannus

Pieter Pannus behaalt zijn diploma in de Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 2009. Hij werkt vervolgens aan de University of Massachussets (MA, USA) als pre-doctoraal onderzoeker en vervolgens gedurende verschillende jaren bij Artsen Zonder Grenzen als coördinator van operationeel onderzoek. Hij combineert deze positie met een Master in Public Health, die hij in 2014 afrondt. Kort daarna vat hij een doctoraatsproject aan, aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen, waar hij op zoek is gegaan naar mogelijke predictieve merkers van een functionele genezing van HIV. Na een omweg in de humane genetische diagnostiek, werkt hij sinds 2020 bij Sciensano als junior post-doctoraal onderzoeker in COVID-19 gerelateerde studies.

Marc Van Den Bulcke

Diensthoofd

Marc Van den Bulcke behaalde zijn doctoraat in de Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Hij verwierf een brede ervaring in moleculaire en immunologische detectiemethodes uitgevoerd binnen een kwaliteitskader en onder GLP. Hij werkte verschillende jaren binnen de productregistratie (incluis de uitvoering van risicoanalyses), zowel binnen de industrie als in overheidsinstellingen.

Maxim Van den broecke

Maxim Van den broecke heeft een bachelor diploma Geneeskunde en een master diploma Gezondheidsbevordering dat hij behaalde in 2020. Hij vervoegde het Kankercentrum in 2020 waar hij zich in zijn dagelijkse werk bezig houdt met de Belgische Kankerbarometer 2020, een project met als doel een stand van zaken op te maken omtrent de strijd tegen kanker die in België wordt gevoerd.”

Wannes Van Hoof

Wetenschappelijk medewerker

Wannes Van Hoof behaalde een master in de Wijsbegeerte en een master in de Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven. In 2014 behaalde hij een doctoraat in de Wijsbegeerte aan het Bioethics Institute Ghent (Ugent), waar hij zich specialiseerde in de empirische bio-ethiek. Na een periode als postdoctoraal onderzoeker aan de Ugent, werkt Wannes sinds 2016 voor het kankercentrum op een project over de ethische aspecten van de implementatie van ‘next-generation sequencing’ (genetische testen) in onderzoek naar en behandeling van kanker.

Els Van Valckenborgh

Wetenschappelijk medewerkster

Els Van Valckenborgh studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde vervolgens een doctoraat in de Medische Wetenschappen. Els heeft ervaring opgedaan in fundamenteel en translationeel onderzoek in de hematologische kanker Multipel Myeloom. Sinds juli 2016 werkt Els voor het Kankercentrum rond de praktische uitvoering van de Next-Generation Sequencing methode in de hemato-oncologie.

Gordana Raicevic Toungouz

Coördinatrice van het project PRECISION

Na haar wetenschappelijke opleiding in de moleculaire biologie behaalt Gordana Raicevic in 2011 haar doctoraat in de biomedische en farmaceutische wetenschappen aan de ULB. Daarna werkt zij 4 jaar als postdoctoraal onderzoeker aan de ULB in de cellulaire therapie en immunologie. Zij werkt mee aan de oprichting van het kankercentrum van de ULB (U-CRC) en staat anderhalf jaar in voor de coördinatie ervan. Gordana vervolledigt haar academisch studieprogramma met een opleiding business and administration waarvan zij een mini-MBA behaalt (ULB, UCL, ULg). Zij verwerft er bijkomende competenties op het gebied van projectleiding en op financieel vlak. Gordana maakt sinds juli 2017 deel uit van het team van het Kankercentrum als coördinator van het project PRECISION, gesponsord door de BSMO.

Cindy Simoens

Wetenschappelijk medewerker

In 2000 behaalt Cindy Simoens haar diploma in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen (UA). Zij start er fundamenteel onderzoek naar de interactie tussen nieuwe chemotherapieën en radiotherapie, wat resulteert in een doctoraat in de biomedische wetenschappen. Zij werkt als postdoctoraal onderzoeker op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP, nu Sciensano). In juli 2018 begint zijn in het Kankercentrum aan de systematische literatuurreview inzake kankerpreventie en meer bepaald kankers die verband houden met het humaan papillomavirus (HPV).

Souhade Tabakkalt

Collaboratrice administrative

Graduée en secrétariat de direction, Souhade Tabakkalt a travaillé comme assistante de direction chez Deloitte & Touche, une société spécialisée dans l’audit. Elle a ensuite occupé, pendant plusieurs années, le poste de coordinatrice-adjointe Politique des Grandes Villes à la Ville de Bruxelles. Elle a collaboré à l’enquête de Santé Publique (HIS 2018) avant de rejoindre l'équipe du Centre du Cancer au printemps 2019 pour apporter support administratif et soutien logistique.

Ons onderzoek

Preventie

natuurwetenschappen museum NATHIC project
kankercentrum Vroege detectie Lopend
Vaccinatie SEHIB Project
Vaccinatie IHUVACC project
kankercentrum CoheaHr project
Screening naar baarmoederhalskanker COSPCC project (INCA)
Vaccinatie Papillux project

Screening

Diagnose

Behandeling

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Rehabilitatie

Palliatieve zorg

Kinderen Pediatrische liaison Lopend

Onze publicaties

Preventie

Screening

Diagnose

Behandeling

Rehabilitatie

Onderzoek

Opvoeding en onderwijs

Internationale projecten

Kankerbeleid 2015-2019

Cancer burden

Sociale ongelijkheden

Psychosociale zorg

Kankerplan

Participatie van patiënt en publiek

HPV

Onze websites

Hier zijn alle websites gehost, beheerd of gemaakt door het Kankercentrum