De Belgische ‘EBCP Mirror Group’ Startvergadering – 29/10/2021

19/11/2021

Als onderdeel van het Europese Kankerbestrijdingsplan (‘European Beating Cancer Plan (EBCP)’) en de Europese Kanker Missie (‘Mission on Cancer (MoC)’) is 4 miljard euro uitgetrokken voor acties ter bestrijding van kanker, onder meer uit het ‘EU4Health-programme’, ‘Horizon Europe’ en het Digitale Europese programma.

Met de steun van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid wil het Belgisch Kankercentrum van Sciensano de Belgische ‘EBCP Mirror Group’ oprichten. De Belgische ‘EBCP Mirror Group’ streeft ernaar de inspanningen van de belangrijkste Belgische stakeholders op één lijn te brengen en ervoor te zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de opportuniteiten aangereikt door een verscheidenheid aan EU-financiering. Het uiteindelijke doel is dat dit de gezondheidszorg ten goede komt, en de gezondheid en het welzijn van kankerpatiënten en kankeroverlevenden in België verbetert.

Gedurende deze startvergadering presenteerden verschillende sprekers van hoog niveau over het belang van het Europese Kankerbestrijdingsplan, de synergiën met lopende beleidsmaatregelen voor kankerbestrijding en het onderzoek in België. De implicaties voor Belgische patiënten, naasten en het grote publiek werden ook belicht. De beweegredenen voor dit initiatief, de kansen voor België en de einddoelstellingen werden eveneens besproken.

De slides van onderstaande presentaties zijn toegevoegd.

 1. EBCP: een opportuniteit & uitdaging voor België: Anouk Waeytens, Adviseur van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 2. EBCP: Matthias Schuppe, Teamleider, Kankerplan, Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, Europese Commissie.
 3. Perspectief bevolkingsgezondheid: Herman Van Oyen, Directeur OD Epidemiologie en Volksgezondheid, Sciensano.
 4. Visie op het bestrijden van kanker: Marc Peeters, Voorzitter van het College voor Oncologie, Universitair Ziekenhuis Antwerpen.
 5. Kankeronderzoek in België: Sabine Tejpar, Hoogleraar Moleculaire Digestieve Oncologie  Labo, KU Leuven.
 6. EBCP: belangrijkste verwachtingen van Belgische patiënten, naasten en de algemene bevolking: Didier Vander Steichel, Medisch en Wetenschappelijk directeur, Stichting tegen Kanker.
 7. De Belgische ‘EBCP Mirror Group’: Marc Van den Bulcke, Diensthoofd Belgisch Kankercentrum, Sciensano.

Het doel van de Belgische ‘EBCP Mirror Group’ is een structuur te ontwikkelen die de uitwisseling van kennis over de noden en mogelijkheden van de Europese initiatieven voor de Belgische gezondheidszorg, en voor kankerpatiënten in België vergemakkelijkt.

Het Kankercentrum van Sciensano is door Minister F. Vandenbroucke aangesteld om de implementatie van het EBCP in België te faciliteren. In het kader van dit nieuwe initiatief zal het Kankercentrum de inhoudelijke ontwikkeling ondersteunen, het overleg met de partners en de autoriteiten coördineren, administratieve steun verlenen en contacten onderhouden met andere initiatiefnemers op nationaal en internationaal niveau.

De belangrijkste taken en doelstellingen van de Belgische ‘EBCP Mirror Group’ omvatten:

 • Het in kaart brengen van opportuniteiten binnen het EBCP, de Kanker Missie en andere relevante initiatieven van de Europese Commissie
 • Het stellen van prioriteiten in de behoeften/ noden in overleg met Belgische beleidsorganisaties, wetenschappelijke onderzoekers, en  beroeps- en  patiëntenverenigingen
 • Deelname van Belgische organisaties aan oproepen van de Europese Commissie overheen alle kankerdomeinen
 • Ontwikkeling van een digitaal platform waarin de initiatieven van de Europese Commissie en de Belgische respons hierop op een gestructureerde manier worden samengebracht
 • Opvolging, evaluatie en verslaggeving

De volgende plenaire vergadering van de Belgische  ‘EBCP Mirror Group’ is gepland op 30 november 2021.

Voor meer informatie, aarzel niet ons te contacteren.

Related projects & steps
Related links