Palliatieve zorg

Icon Palliative CarePalliatieve zorg omvat alle zorgen die aan een patiënt worden verleend met als doel hem tot het einde van zijn leven de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden. Deze aanpak is holistisch maar spitst zich toe op de patiënt, zijn keuzes en zijn rechten. Palliatieve zorg is vanaf de diagnose tot het levenseinde van de patiënt gericht op het verlichten van fysieke, sociale, psychische en spirituele pijn.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • De pijn en andere symptomen van de patiënt zo veel mogelijk verzachten (vermoeidheid, misselijkheid, constipatie, angst, behoefte aan informatie enz.). Om aangepaste zorg te kunnen bieden, is het van cruciaal belang om elk probleem snel te identificeren en precies te evalueren.
  • De patiënt en zijn naasten begeleiden.
  • Rouwende naasten steunen.

Liens utiles

Communautaire

National

International