Palliatieve zorg

Icon Palliative CarePalliatieve zorg omvat alle zorgen die aan een patiënt worden verleend met als doel hem tot het einde van zijn leven de hoogst mogelijke levenskwaliteit te bieden. Deze aanpak is holistisch maar spitst zich toe op de patiënt, zijn keuzes en zijn rechten. Palliatieve zorg is vanaf de diagnose tot het levenseinde van de patiënt gericht op het verlichten van fysieke, sociale, psychische en spirituele pijn.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • De pijn en andere symptomen van de patiënt zo veel mogelijk verzachten (vermoeidheid, misselijkheid, constipatie, angst, behoefte aan informatie enz.). Om aangepaste zorg te kunnen bieden, is het van cruciaal belang om elk probleem snel te identificeren en precies te evalueren.
  • De patiënt en zijn naasten begeleiden.
  • Rouwende naasten steunen.

Initiatieven

Het aanbod palliatieve zorgen voor kankerpatiënten verbeteren

palliatieve zorgen Het aanbod palliatieve zorgen voor kankerpatiënten verbeteren

Maatregel 1 : Behoeftenstudie rond palliatieve zorg

Maatregel 2 : Versterking van de personeelsformatie voor de palliatieve zorgen in rusthuizen en RVT

Maatregel 3 : Herwaardering van zorgforfaits in het kader van de palliatieve thuisverpleging

Maatregel 4 : Palliatieve dagzorgcentra

Pediatrische liaison

Kinderen Pediatrische liaison Lopend

De structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen heeft de oprichting van de “Belgian Paediatric Palliative Care” (BPPC) groep gestimuleerd.

Extra middelen palliatieve zorg

Toegankelijkheid Extra middelen palliatieve zorg Lopend

De herwaardering van de zorgforfaits ondersteunt een betere thuiszorg voor palliatieve patiënten. De thuisverpleging ontlast de familie van de patiënt, in het bijzonder op het moment dat de familieleden hun professionele activiteiten terug opnemen.

Identificatie van een volwassen palliatieve zorg patiënt via de ‘Palliative Indicator Tool’ (PICT) en vroegtijdige zorgplanning of ‘Advanced care planning’ (ACP)

Organisatie van de zorg Identificatie van een volwassen palliatieve zorg patiënt via de ‘Palliative Indicator Tool’ (PICT) en vroegtijdige zorgplanning of ‘Advanced care planning’ (ACP) Lopend

“De wet betreffende de palliatieve zorg werd in de zomer van 2017 gewijzigd opdat de Koning criteria kan bepalen om een zieke als palliatieve patiënt te identificeren.


Liens utiles

Communautaire

National

International