Preventie

Icon Prevention

De rol van de zogenaamd « primaire » preventie bestaat erin het risico op kanker door middel van een reeks maatregelen in te perken. Tabak, alcohol, blootstelling aan de zon en een ongezonde levensstijl zijn risicofactoren voor de ontwikkeling van de ziekte. Deze externe risicofactoren zijn belangrijk maar ook de genen spelen een rol. Sommige personen worden geboren met een groter risico op de ontwikkeling van kanker.

Een aantal risicofactoren zijn al bekend, andere moeten nog worden geïdentificeerd.

De bekende risicofactoren kunnen in 3 categorieën worden ingedeeld:

Levensstijl Leefmilieu Infectie
 • Tabaksgebruik
 • Alcoholgebruik
 • Onevenwichtige voeding
 • Overgewicht en obesitas
 • Gebrek aan lichaamsactiviteit
 • Blootstelling aan zon/uv
 • Blootstelling aan asbest
 • Luchtvervuiling
 • Professionele blootstelling aan kankerverwekkende stoffen
 • Hepatitis B
 • Hepatitis C
 • Humaan papillomavirus (HPV)

Sommige van deze factoren staan erom bekend ook de ontwikkeling van andere ziekten in de hand te werken, zoals diabetes alsook cardiovasculaire of respiratoire aandoeningen.

 

Initiatieven

SEHIB Project

Vaccinatie SEHIB Project

SEHIB Surveillance of Effects of HPV Immunization in Belgium

Kanker en leefmilieu

leefmilieu Kanker en leefmilieu

- Bloodstelling aan UV-straling

- Pesticiden

IHUVACC project

Vaccinatie IHUVACC project

IHUVACC : Impact of HUman papillomavirus VACCination on cervical cancer incidence

Consultatie om gezondheidsrisico’s te voorkomen

Gezondheidspromotie Consultatie om gezondheidsrisico’s te voorkomen

Maatregel 1 : Gratis preventieve gezondheidscheck-up bij de huisarts

Maatregel 2 : Opleiding van artsen inzake het voorkomen van gezondheidsrisico’s

Interkabinettenwerkgroep Chronische Ziekten

kankercentrum Interkabinettenwerkgroep Chronische Ziekten

Il est composé de 3 groupe techniques : Dépistage du cancer du sein,  du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus.

Terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning

tabak Terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning

Maatregel 1 : Forfaitaire terugbetaling van de raadplegingen voor hulp bij tabaksontwenning

Maatregel 2 : Strenger toezicht op het naleven van de tabakswetgeving

Maatregel 3 : Steun aan de opleidingen tabakologie

COSPCC project (INCA)

Screening naar baarmoederhalskanker COSPCC project (INCA)

COSPCC: Conséquences Obstétricales du (Sur)traitement des Précurseurs du Cancer du Col utérin

Terugbetaling van het HPV-vaccin Gardasil 9

CoheaHr project

kankercentrum CoheaHr project

CoheaHr : Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Uitbreiding van de leeftijdsgroep voor de inenting tegen het papillomavirus tot meisjes van 12 tot 18 jaar (in plaats van 12 tot 15 jaar)

Vaccinatie Uitbreiding van de leeftijdsgroep voor de inenting tegen het papillomavirus tot meisjes van 12 tot 18 jaar (in plaats van 12 tot 15 jaar)

Maatregel 1 : De terugbetaling van het anti-HPV vaccin tot 18 jaar uitbreiden

Maatregel 2 : Campagne om meisjes van 12 jaar tegen het papillomavirus te vaccineren

NATHIC project

natuurwetenschappen museum NATHIC project

NATHIC : Assessment of the NATural history of HPV Infection using a large database containing HPV genotyping and cytology results of cervical cell specimens linked to Cancer registry data”

Papillux project

Vaccinatie Papillux project

Papillux  : Impact of Human Papillomavirus vaccination on cervical cancer in Luxembourg

Kanker en voedingsgewoonten

Vroege detectie

kankercentrum Vroege detectie Lopend

 

Tabaksplan

tabak Tabaksplan Lopend

Het Tabaksplan werd afgesproken in de schoot van de regering in april 2016. Het doel was om in 2018 tot 17% minder rokers te hebben.

Alcoholplan

Alcohol Alcoholplan Lopend

 


Liens utiles

Communautaire

 • Kom op tegen Kanker, anciennement : Vlaamse Liga tegen Kanker
 • FARES, Fonds des affections respiratoires asbl
 • VRGT, Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding vzw
 • VAZG, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Sensoa centre d’expertise dont le but est de promouvoir la santé sexuelle en Flandre dans le cadre d’une perspective internationale
 • AViQ, Agence pour une Vie de Qualité (Région Wallone)
 • Vacc-info, ce site de la Communauté française présente des informations sur la vaccination  hépatite B et le HPV en Wallonie et dans les écoles francophones de Bruxelles.
 • Soleil Malin, site d’information sur les risques et les précautions liées à l’exposition au soleil

National

International

Le Code européen contre le cancer vise à informer les citoyens sur les actions qu'ils peuvent entreprendre pour réduire leur risque de cancer. C’est une initiative de la Commission européenne. Le code européen actuel (4ème édition) a été construit sur base de données scientifiques et se compose de 12 actions.

Le nombre et toutes les informations (scientifique) peuvent être trouvés sur le site Web de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer (CIRC)