Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

De Belgische Kanker Barometer (BCB2020) is een project geïnitieerd door de Stichting Tegen Kanker dat met steun en medewerking van de Stichting Kankerregister en het Kankercentrum van Sciensano wordt gerealiseerd.

Eén van de voornaamste doelstellingen van de barometer betreft het opmaken van een stand van zaken betreffende de bestaande initiatieven en realisaties op vlak van kanker in België, dit omvat ook het opmaken van een epidemiologische stand van zaken. Verder worden internationale aanbevelingen of normen afgetoetst aan de Belgische context waar dit relevant is. De BCB2020 beoogt ook om de perspectieven van de voornaamste actoren in kaart te brengen: patiënten en hun omgeving alsook zorgprofessionelen. Om dit te realiseren worden vijf werkgroepen georganiseerd om specifieke onderwerpen te bespreken die gerelateerd zijn aan: 

  1. gezondheidsbevordering en primaire preventie;
  2. Bevolkingsonderzoeken;
  3. diagnose en behandeling;
  4. nazorg en rehabilitatie en
  5. palliatieve zorg.

Aan de deelnemers van deze werkgroepen worden de meest recente cijfers, politieke en wettelijke vooruitgangen gepresenteerd en ze worden gevraagd om hun perspectieven, eisen en noden te delen.

Op basis van deze oefening zal het rapport van de BCB2020 de belangrijkste resultaten presenteren waaronder ook aanbevelingen voor acties gericht op het bevorderen van de strijd tegen kanker in België.

Documenten

Rapport

Methodology for the working groups

Parlementaire vraag : Vraag over de kankerbarometer en de aanbevelingen over preventie en nazorg