DNA Debat

In 2018 organiseerden de KBS en Sciensano het burgerforum ‘Mijn DNA, een zaak van iedereen?’ op vraag van minister De Block. Het forum ging over de vraag: ‘Hoe moeten we in onze maatschappij omgaan met DNA informatie?’ Sciensano stelt deze vraag nu aan de hele bevolking in het DNA debat. Aarzel dus niet en deel uw mening op dnadebat.be!

Video van het debat

Symposium DNA Debat

Steps en rapporten

2018

FEBRUARI Issue framing workshop ( Rapport in engels)

SEPTEMBER/DECEMBER Focusgroep (Rapport FRB)

2019

MAART Stakeholder workshop (Rapport Synthese genoom)

MAART External quality audit (Rapport in engels)

OCTOBER/FEBRUARI DNA debat (Artikel en Vidéo van het débat)

2020

NOVEMBER Symposium (Présentatie)

Publicaties

Citizens' conceptions of the genome: Related values and practical implications in a citizen forum on the use of genomic information

The Belgian DNA Debate: An Online Deliberative Platform on the Ethical, Legal, and Social Issues of Genomics

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose