Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

De werkgroep over het overleven van kanker in België, onder leiding van het Kankercentrum, heeft bepaalde onzekerheden aan het licht gebracht met betrekking tot de rol van de gezondheidswerkers. Het doel van deze studie bestaat erin de behoeften van de zorgteams te kennen met als doel de professionele herinschakeling van werknemers getroffen door kanker te ondersteunen. Hiertoe worden gedurende één jaar in drie Belgische ziekenhuizen 225 kankerpatiënten opgevolgd die een curatieve behandeling krijgen. Hun fysiologische, psychische en professionele situatie zal regelmatig worden geëvalueerd. De zorgteams worden gedurende de studie opgevolgd en omkaderd en ook hun rol wordt van naderbij bekeken.

Subjects: 

Autres projets

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose