Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

Om het patiënten perspectief in de her-organisatie van complexe chirurgie te evalueren zal er een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld worden die de ervaringen van de pancreaskankerpatiënt doorheen het proces van diagnose-behandeling-follow-up in beeld gaat brengen. Deze kwantitatieve meetresultaten zullen een indicatie geven van de mate waarop er persoonsgerichte zorgverlening gerealiseerd wordt. Hiernaast zal de PREM ook geïmplementeerd worden als een (faciliterend) communicatie hulpmiddel tijdens consultaties tussen patiënt en arts-specialist. De effectiviteit van deze PREM als complexe interventie (als communicatie hulpmiddel) zal via een vergelijkende studie onderzocht worden.