Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

Om het patiënten perspectief in de her-organisatie van complexe chirurgie te evalueren zal er een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld worden die de ervaringen van de pancreaskankerpatiënt doorheen het proces van diagnose-behandeling-follow-up in beeld gaat brengen. Deze kwantitatieve meetresultaten zullen een indicatie geven van de mate waarop er persoonsgerichte zorgverlening gerealiseerd wordt. Hiernaast zal de PREM ook geïmplementeerd worden als een (faciliterend) communicatie hulpmiddel tijdens consultaties tussen patiënt en arts-specialist. De effectiviteit van deze PREM als complexe interventie (als communicatie hulpmiddel) zal via een vergelijkende studie onderzocht worden.

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose