Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen