Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

L’utilisation de la technologie NGS dans la pratique clinique s’accompagne de nouveaux  aspects légaux et éthiques. Il est primordial de comprendre comment les patients perçoivent la technologie NGS et ce qu’ils considèrent comme important et ce qu’ils aimeraient ou non savoir pour pouvoir prendre une décision informée.

Er werden patiënten en burgers betrokken bij ethische debatten rond het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg. (NGS project).

Er werden 11 focusgroepen georganiseerd met 55 patiënten die hun ervaringen en informatienoden mbt NGS toepassingen in de oncologie deelden. Afin de faciliter le consentement éclairé, un ensemble de recommandations vont être regroupées sous forme de guidelines. Afin d’obtenir des guidelines équilibrées, le Centre du Cancer (WIV-ISP) se penchera sur l’analyse des données des focus groups, les guidelines internationales et les arguments légaux et éthiques.

In functie van deze focusgroepen en om het brede publiek te informeren over de NGS technologie, maakte het kankercentrum een informatiefilm, tegenwoordig terug te vinden op Youtube. 

 

 

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose