IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

De Europese Commissie heeft in 2018 een nieuwe Joint Action gelanceerd in het kader van de strijd tegen kanker: ‘de JA Innovative Partnership on Action Against Cancer’. De JA iPAAC heeft als doel om EU lidstaten te steunen in de implementatie van innovaties in het strijd tegen kanker.

De Joint Action bouwt verder op de resultaten van voorgaande Joint Actions EPAAC & CANCON, enerzijds door voorbeelden te geven vanuit de EU lidstaten, over de implementatie van de EPAAC & CANCON aanbevelingen. Anderzijds door te verwijzen naar nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen in het veld van kanker preventie, genomics, innovatieve therapieën, de uitdagingen van kankerzorg, en kanker informatie systemen. Deze resultaten worden gebundeld in de key deliverable de ‘Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions’, dat zal fungeren als een webportal voor  mututal learning.

Het Kankercentrum heeft in deze Joint Action twee werkpakketten op zich genomen,

  • WP4: 'Integration in National Policies and Sustainability' en
  • WP 6: 'Genomics in Cancer Control and Care'.

Het Kankercentrum leidt de WP4 van iPAAC en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling de finale deliverable, de Roadmap. Het Kanker Centrum heeft als eerste taak om de implementatie van innovaties genomen in de verschillende EU MS in kaart te brengen. Om deze taak te vervullen worden interviews over de kanker controle domeinen afgenomen met beleidsmakers uit de verschillende EU lidstaten.

WP4 is eveneens verantwoordelijk voor het samenbrengen van de ‘Governmental Board’ en de ‘Roadmap Coordination Committee’. Deze twee overleg platformen komen twee maal per jaar samen en hebben als doel de ontwikkeling van de finale resultaten te bevorderen. De Roadmap Coordination Committee brengt de verschillende JA Werk pakket leiders samen om het werkproces en resultaten te bespreken en op elkaar af te stemmen. De Governmental Board brengt de verschillende politieke vertegenwoordigers van de EU lidstaten samen, om het werkproces en voorlopige resultaten te bespreken. Op deze manier wordt verzekert dat de finale uitkomst van de JA iPAAC de nodige voordelen biedt aan de beleidsmakers & administraties van de EU Lidstaten.

Rapport WP4 : Cancer control policy interview survey

Voor verder info: www.ipaac.eu

 

Subjects: 

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose