Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Nummer: 
6-1492
Type: 
Schriftelijke vraag
Auteur: 
Petra De Sutter
Niveau: 
Senaat
Datum vraag: 
Tuesday, June 13, 2017
Datum antwoord: 
Wednesday, June 21, 2017

Taxus - Illegale snoeiers - Impact - Maatregelen

Subjects: 
Ministre: 
aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Vraag: 

Reeds jarenlang wordt overal in België jong taxussnoeisel ingezameld. Taxus bevat namelijk baccatine, dat nodig is voor de aanmaak van Taxol, een geneesmiddel voor chemotherapie tegen kanker.

Initiatieven zoals « Vergroot de hoop » zamelden taxus in via gemeenten en intercommunales, onder andere via recyclageparken. Ze gaven de opbrengst van het snoeisel aan het goede doel (kankerbestrijding). Zij worden nu gedwongen daarmee te stoppen.

Illegale snoeiers zorgen voor concurrentie omdat ze zich voordoen als een gecertificeerd bedrijf, het snoeisel verkopen aan Chinese bedrijven en de opbrengst in eigen zak steken. Door deze oneerlijke concurrentie zijn de prijzen voor het snoeisel gehalveerd. In 2015 kregen afvalverwerkingsbedrijven bijvoorbeeld nog 40 euro per ingezamelde kubieke meter snoeisel, nu is dat nog maar 20 euro.

Er zijn ook nieuwe producenten op de markt, waardoor ook bestaande bedrijven zoals Bioagrico hun activiteiten moeten inperken.

Zowel de openbare besturen als de farmaceutische bedrijven ondervinden ernstige negatieve gevolgen door de illegale snoeiers. Deze kwestie raakt het regionaal afvalbeheer, maar ook de farmaceutische industrie in België.

Vandaar mijn vragen :

  1. Hebt u zicht op de inzameling en de export van jong taxussnoeisel in België ? Zo ja, hoeveel Belgische bedrijven en openbare besturen zamelen taxussnoeisel in ? Hoeveel van hen hebben een commercieel oogmerk en hoeveel van hen geven hun opbrengsten aan het goede doel ?
  2. Waarom wordt het taxussnoeisel aan Chinese bedrijven verkocht ? Zijn er in Europa geen bedrijven die Taxol produceren ?
  3. Nu zowel openbare besturen als farmaceutische bedrijven hun activiteiten noodgedwongen moeten inperken door illegale snoeiers heeft dit wellicht een impact op de Belgische geneesmiddelenindustrie. Welke impact ?
  4. Worden er maatregelen genomen tegen illegale snoeiers ? Zo ja, welke ? De bevolking vragen om de politie te verwittigen wanneer illegale snoeiers zich aanbieden, blijkt immers niet voldoende.
  5. Wat denkt u van een publieke ophaaldienst waarbij eigenaars zelf snoeien en het snoeisel opgehaald wordt ? Hebt u hierover reeds gesproken met uw collega's van de gemeenschappen en de gewesten ?
Aantwoord: 

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van de Deelstaten.

Autres projets

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

DNA Debat

Participatie van patiënt DNA Debat Lopend

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

CanCon - Cancer Control

internationale project CanCon - Cancer Control

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose