Rehabilitatie

Icon Rehabilitation

Gezien het aantal personen met kanker in België de afgelopen 20 jaar, is het van essentieel belang om de patiënten te helpen de draad van hun leven weer op te pikken.

Om hen zo goed mogelijk te helpen, dient er rekening te worden gehouden met 3 aspecten:

  • Fysiologische revalidatie

Na een behandeling kunnen de neveneffecten van de kanker en de behandeling ervan op korte, middellange en lange termijn invaliderend zijn. De wetenschappelijke literatuur toont het belang aan van hun snelle identificatie en evaluatie om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren. Er kan een gepersonaliseerd revalidatieprogramma worden opgezet om de patiënt te helpen zijn symptomen te beheren (vermoeidheid, pijn enz.).

  • Sociale re-integratie

De levenskwaliteit van kankerpatiënten is ook afhankelijk van de voortzetting van hun dagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken, seksualiteit, sport, culturele activiteiten enz. Die activiteiten zijn essentieel voor het welzijn van de patiënten, inclusief de meest kwetsbare (kinderen, personen op leeftijd, invaliden). De barrières voor hun sociale re-integratie moeten worden geïdentificeerd en er dienen hen oplossingen te worden aangereikt om die barrières op te heffen.

  • Professionele re-integratie

Op korte, middellange of lange termijn stoppen met een professionele activiteit, is een ingrijpende gebeurtenis die financiële alsook sociale gevolgen heeft voor de patiënt, zijn gezin en het socialezekerheidsstelsel. Patiënt-werknemers moeten steun krijgen om hun werk te behouden of te hervatten met als doel hun uitsluiting van de arbeidsmarkt te voorkomen en ons socialezekerheidsstelsel in stand te houden. Het zijn essentiële actoren van het economische leven in onze maatschappij.