Screening

Icon Screening

Screening heeft tot doel bepaalde kankers of premaligne anomalieën in een vroeg stadium te detecteren alvorens de eerste symptomen opduiken. Behandelingen zijn dan efficiënter en minder invasief, wat de letsels vermindert en de kans op genezing vergroot.

Bepaalde kankers houden verband met een erfelijke genetische mutatie. Daarom legt de genetische screening zich toe op de identificatie van genetische mutaties bij personen die familiale antecedenten hebben. Screening kan:

  • in het kader van een programma georganiseerd door de volksgezondheidsautoriteiten
  • op initiatief van de gezondheidswerker
  • op initiatief van de patiënt

In België maken 3 soorten kanker deel uit van een screeningsprogramma:

  • borstkanker
  • colorectale kanker
  • baarmoederhalskanker

Terwijl de voordelen legio zijn, houdt de screening ook risico’s in en zijn de resultaten niet onfeilbaar. Het is belangrijk om elke kandidaat te informeren over de voor- en eventuele nadelen van screening opdat de persoon in kwestie « geïnformeerd » kan beslissen over zijn deelname.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Europese Raad (december 2003) hebben de lidstaten van de Europese Unie screeningsprogramma’s ingevoerd die de Europese technische richtlijnen respecteren. De tests en hun opvolging moeten worden uitgevoerd volgens vastgelegde regels van kwaliteitsborging. Er worden kwaliteitscontrolemaatregelen op de apparatuur en de tests toegepast. Er is ook een monitoring gepland en elke fase wordt geëvalueerd (deelname, tests, opvolging van personen met een positieve test, diagnose, behandeling en opvolging nabehandeling).

Initiatieven

HPV triage AUSTRALIA

Auto-sampling HPV triage AUSTRALIA

The following systematic reviews/meta-analyses will be conducted:

Opsporing en begeleiding van risicopersonen die een genetische aanleg hebben om kanker te ontwikkelen

Genetische testen Opsporing en begeleiding van risicopersonen die een genetische aanleg hebben om kanker te ontwikkelen

Maatregel 1 : Terugbetaling van nieuwe genetische tests

Maatregel 2 : Herwaardering van genetische counseling

Maatregel 3 : Terugbetaling van naar het buitenland gezonden DNA-tests

Centre for Disease Control (USA) : Updates voor systematische reviews

Auto-sampling Centre for Disease Control (USA) : Updates voor systematische reviews

Update of systematic reviews on HPV testing on self-samples:

EU-TOPIA project

screeningsprogramma's EU-TOPIA project

EU-TOPIA : “TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope”

VALGENT project: Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

HPV test VALGENT project: Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

VALGENT : Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

Betere opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker

Screening naar borstkanker Betere opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker

Maatregel 1 : Kwaliteitscontrole van de screeningapparatuur

Maatregel 2 : Gratis bijkomende onderzoeken na een screening

Maatregel 3 : Gratis screening voor vrouwen met een verhoogd risico

VALHUDES Project: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

HPV VALHUDES Project: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

VALHUDES: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker

Screening naar baarmoederhalskanker Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker

Maatregel 1 : Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker bij vrouwen van 25 tot 64 jaar

Maatregel 2 : Verhoogde terugbetaling voor de bijkomende onderzoeken

Maatregel 3 : Integratie van de testresultaten van de opsporingen in de gegevens van het Kankerregister

Prehdict project

kankercentrum Prehdict project

PREHDICT : Health-economic modelling of PREvention strategies for Hpv-related DIseases in European CounTries”

HPV OncoPredict (Horizon 2020)

HPV HPV OncoPredict (Horizon 2020)

HPV OncoPredict : A Groundbreaking Stand-Alone Diagnostic Kit to Predict Human Papilloma Virus Infections Evolving into Cervical Cancer

Campagne om colorectale kanker op te sporen

Screening naar colorectale kanker Campagne om colorectale kanker op te sporen

Programma om colorectale kanker op te sporen

79/5000 Haute Autorité de la Santé (Frankrijk): Ondersteuning voor de introductie van HPV-screening

Frankrijk 79/5000 Haute Autorité de la Santé (Frankrijk): Ondersteuning voor de introductie van HPV-screening

Meta-analyses, systematische reviews en assistentie met betrekking tot de introductie van HPV-screening in Frankrijk.

Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister

Screening naar colorectale kanker Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister Lopend

Er wordt een colonoscopieregister aangelegd om enerzijds het opvolgen en evalueren van de kwaliteit van colonoscopieën in België mogelijk te maken.

Opsporing baarmoederhalskanker: de HPV roadbook


Liens utiles

Dépistage génétique

Informations sur le dépistage

Communauté française et germanophone

Communauté flamande

Région de Bruxelles-Capitale