Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Maatregel 1 : Terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker
Maatregel 2 : Terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker voor borstkanker bij mannen
Maatregel 3 : Snelle toegang tot geneesmiddelen voor de ‘unmet medical needs’
Maatregel 4 : Snellere terugbetaling voor bepaalde farmaceutische specialiteiten of vernieuwende therapieën buiten indicatie

Terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker

De inspanningen voor de terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker worden verdergezet. In 2014 (zie tabel 13) werden 4 bijkomende geneesmiddelen van klasse 1 terugbetaald, 6 geneesmiddelen van klasse 2 en 3 geneesmiddelen van klasse 3. Bovendien werden de indicaties bij 8 geneesmiddelen uitgebreid. In 2015 (zie tabel 14), worden bijkomend 1, 3 en 8 geneesmiddelen terugbetaald voor respectievelijk klasse 1, 2 en 3 geneesmiddelen. In 2015, werden de indicaties uitgebreid voor 3 geneesmiddelen. Ook een extra aantal weesgeneesmiddelen werden opgenomen voor terugbetaling: 5 in 2014 en 4 in 2015.

Terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker voor borstkanker bij mannen

In 2013 werd bij 83 mannen borstkanker vastgesteld in België. Bij gebrek aan automatische terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering, neemt het Bijzondere Solidariteitsfonds van het RIZIV de terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker voor de zeldzame gevallen borstkanker bij mannen voor zijn rekening. Het Bijzondere Solidariteitsfonds ontvangt echter maar zeer weinig van dergelijke aanvragen. Elke aanvraag leidt tot een studie van de wetenschappelijke ‘state of the art’. Helaas, is de effectiviteit van de behandelingen die gewoonlijk aan vrouwen worden toegediend, zoals aromatase-remmers, nog niet aangetoond bij mannen. Hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen zorgen voor deze verschillende werking en wetenschappelijke waarde.

Wel is de terugbetaling van het geneesmiddel tamoxifène (Nolvadex) structureel geworden bij borstkanker bij zowel mannen als vrouwen.

Snelle toegang tot geneesmiddelen voor de ‘unmet medical needs’

Als onderdeel van het 'Unmet Medical Need'-project is de mogelijkheid gecreëerd om in te grijpen in de kosten van medische zorg, met name de farmaceutische zorg, voor patiënten met bewezen medische behoeften, dwz. medische behoeften die niet of onvoldoende kunnen worden geholpen met het bestaande (en terugbetaalbare) therapeutische arsenaal, nog voordat het geneesmiddel in kwestie een handelsvergunning heeft gekregen (registratie).

De beslissing over de interventie - elke keer op individuele basis - zal worden genomen door het College van de Medische directies. Voor dit doel zal het college gebaseerd zijn op 'cohortbeslissingen', dwz. 'principiële' beslissingen voor wel-gedefinieerde doelgroepen en onder welomschreven voorwaarden, die vooraf door het college op voorstel van de adviescommissie zijn genomen in het geval van een tijdelijke interventie in het gebruik van een geneesmiddel.

Deze voorstellen voor cohortbeslissingen worden gedaan op basis van verzoeken van de farmaceutische bedrijven of de minister, op voorwaarde dat de betreffende geneesmiddelen een onbeantwoorde medische behoefte hebben, meer specifiek, van een van de indicaties die aanwezig zijn op de lijst van onvervulde medische behoeften, zoals bepaald door de Algemene Raad tegen 31 oktober van elk jaar.

Hieronder (tabel 15) staat de lijst van onvervulde medische behoeften op het gebied van kanker van 2016, opgesteld door de Algemene Raad, op basis van de adviezen van de CAIT en het College van geneesheren-directeuren. In de nabije toekomst zullen besluiten over terugbetaling van geneesmiddelen worden genomen met expliciete aandacht voor de meningen en voorkeuren van burgers en patiënten. (KCE-rapporten 272A).