Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Maatregel 1 : Terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker
Maatregel 2 : Terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker voor borstkanker bij mannen
Maatregel 3 : Snelle toegang tot geneesmiddelen voor de ‘unmet medical needs’
Maatregel 4 : Snellere terugbetaling voor bepaalde farmaceutische specialiteiten of vernieuwende therapieën buiten indicatie

Terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker

De inspanningen voor de terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker worden verdergezet. In 2014 (zie tabel 13) werden 4 bijkomende geneesmiddelen van klasse 1 terugbetaald, 6 geneesmiddelen van klasse 2 en 3 geneesmiddelen van klasse 3. Bovendien werden de indicaties bij 8 geneesmiddelen uitgebreid. In 2015 (zie tabel 14), worden bijkomend 1, 3 en 8 geneesmiddelen terugbetaald voor respectievelijk klasse 1, 2 en 3 geneesmiddelen. In 2015, werden de indicaties uitgebreid voor 3 geneesmiddelen. Ook een extra aantal weesgeneesmiddelen werden opgenomen voor terugbetaling: 5 in 2014 en 4 in 2015.

Terugbetaling van geneesmiddelen tegen kanker voor borstkanker bij mannen

In 2013 werd bij 83 mannen borstkanker vastgesteld in België. Bij gebrek aan automatische terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering, neemt het Bijzondere Solidariteitsfonds van het RIZIV de terugbetaling van de geneesmiddelen tegen kanker voor de zeldzame gevallen borstkanker bij mannen voor zijn rekening. Het Bijzondere Solidariteitsfonds ontvangt echter maar zeer weinig van dergelijke aanvragen. Elke aanvraag leidt tot een studie van de wetenschappelijke ‘state of the art’. Helaas, is de effectiviteit van de behandelingen die gewoonlijk aan vrouwen worden toegediend, zoals aromatase-remmers, nog niet aangetoond bij mannen. Hormonale verschillen tussen mannen en vrouwen zorgen voor deze verschillende werking en wetenschappelijke waarde.

Wel is de terugbetaling van het geneesmiddel tamoxifène (Nolvadex) structureel geworden bij borstkanker bij zowel mannen als vrouwen.

Snelle toegang tot geneesmiddelen voor de ‘unmet medical needs’

Als onderdeel van het 'Unmet Medical Need'-project is de mogelijkheid gecreëerd om in te grijpen in de kosten van medische zorg, met name de farmaceutische zorg, voor patiënten met bewezen medische behoeften, dwz. medische behoeften die niet of onvoldoende kunnen worden geholpen met het bestaande (en terugbetaalbare) therapeutische arsenaal, nog voordat het geneesmiddel in kwestie een handelsvergunning heeft gekregen (registratie).

De beslissing over de interventie - elke keer op individuele basis - zal worden genomen door het College van de Medische directies. Voor dit doel zal het college gebaseerd zijn op 'cohortbeslissingen', dwz. 'principiële' beslissingen voor wel-gedefinieerde doelgroepen en onder welomschreven voorwaarden, die vooraf door het college op voorstel van de adviescommissie zijn genomen in het geval van een tijdelijke interventie in het gebruik van een geneesmiddel.

Deze voorstellen voor cohortbeslissingen worden gedaan op basis van verzoeken van de farmaceutische bedrijven of de minister, op voorwaarde dat de betreffende geneesmiddelen een onbeantwoorde medische behoefte hebben, meer specifiek, van een van de indicaties die aanwezig zijn op de lijst van onvervulde medische behoeften, zoals bepaald door de Algemene Raad tegen 31 oktober van elk jaar.

Hieronder (tabel 15) staat de lijst van onvervulde medische behoeften op het gebied van kanker van 2016, opgesteld door de Algemene Raad, op basis van de adviezen van de CAIT en het College van geneesheren-directeuren. In de nabije toekomst zullen besluiten over terugbetaling van geneesmiddelen worden genomen met expliciete aandacht voor de meningen en voorkeuren van burgers en patiënten. (KCE-rapporten 272A).

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering

Andere maatregelen op dit gebied

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend