Commissie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed)

De Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed) is een commissie die de Belgische wetenschappelijke expertise in dit domein verenigt.  Het sequeneren van DNA met "Next-Generation Sequencing" (NGS) maakt het mogelijk om aan kankerpatiënten een gepersonaliseerde behandeling en een geoptimaliseerde zorgverlening te verstrekken. Op dit moment zijn de toepassingen van de gepersonaliseerde geneeskunde voornamelijk zichtbaar in de oncologie en de hemato-oncologie.

De oprichting van ComPerMed eind 2015 door het Kankercentrum is één van de concrete acties van het roadbook (Roadbook "Gepersonaliseerde geneeskunde", invoering van Next-Generation Sequencing in de diagnostische praktijk in de oncologie en hemato-oncologie), gepubliceerd in oktober 2015 in anticipatie op de snelle evolutie en de technische complexiteit van de analyses met NGS.

De hoofddoelstellingen van ComPerMed zijn:

  • technische richtlijnen uitwerken om de kwaliteit te kunnen waarborgen van de moleculaire testen gebruikt in de oncologie en hematologie-oncologie, met NGS-testen in het bijzonder.
  • vaststellen welke moleculaire biomerkers (DNA) minstens met NGS moeten worden geanalyseerd voor elk type tumor (solide en hematologische). De keuze van deze genen berust op wetenschappelijk bewijs van het specifiek klinisch nut voor de desbetreffende type tumor.
  • goede klinische praktijken uitwerken voor elk tumortype in de vorm van een algoritme dat de diverse moleculaire testen in de klinische praktijk, schematisch weergeeft.
  • nieuwe "omics"-technologieën beoordelen in het kader van hun klinische toepassing in de (hemato)-oncologie.

Compermed website

Mots-clés: 
kankercentrum