Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Het doel van de conventie is om de overlevingscijfers 30 en 90 dagen na pancreas- of slokdarmoperatie te verbeteren. Het blijkt namelijk dat in ziekenhuizen waar meer dan 20 interventies per jaar gebeuren de sterftecijfers lager liggen. Pancreas- en slokdarmoperaties vereisen een hoge technicitiet van de behandelende chirurg maar eveneens een multidisicplinair gespecialiceerd team van medici en verpleegkundigen, inclusief intensivisten en anestesisten en dit 24u/24u, 7 dagen op 7 dagen. Gezien deze feiten zullen ingrepen op de pancreas en de slokdarm voortaan uitgevoerd worden in het referentiecentrum van een ziekenhuisnetwerk. Hiervoor worden criteria vastgelegd waaraan een referentiecentrum moet voldoen om erkend te worden. De conventie zal gezamenlijk opgevolgd worden door het College van Oncologie, artsenvertegenwoordiging, de Stichting Kankerregister, het Kenniscentrum (KCE), het Kankercentrum (Sciensano) en het RIZIV gedurende drie jaar. De maatregel ging in op 1 januari 2019.

In het kader van de complexe kankerchirurgie is er een bijkomende multidisciplinaire vergadering (MOC) voorzien in het referentieziekenhuis. Deze MOC moet een duidelijk zicht geven op de diagnose van de patient en zijn behandelmogelijkheden. Gezien de concentratie van de complexe chirurgie voor zowel slokdarm- als pancreaskanker in het referentieziekenhuis van een ziekenhuisnetwerk zal gebeuren, is er de noodzaak voor deze bijkomende MOC wanneer de patient vanuit een niet-referentieziekenhuis overgebracht wordt naar het referentieziekenhuis. In de conventie werd bijgevolg eveneens voorzien in een specifiek multidisciplinair consult voor complexe slokdarmaandoeningen en voor pancreasaandoeningen.  De totale meeruitgave voor het voorstel bedraagt 502 duizend euro.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
concentratie zorg
zeldzame tumoren

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend