De voorwaarden vastleggen voor de erkenning van een handicap als gevolg van een kankerbehandeling

De aanvraag voor erkenning van een handicap maakt geen onderscheid naargelang het type pathologie dat de handicap creëert (of heeft gecreëerd). In de toekomst zal het Kankercentrum, om de impact van kanker op fysieke beperkingen (en dus sociale en professionele uitsluiting) te meten, fysische beperkingen nauwkeuriger moeten onderzoeken en die beperkingen specifiek voor kanker identificeren.

Volgens de resultaten van de gezondheidsenquête van 2013 (Van der Heyden & Charafeddine, 2014): "meer dan één op vier mensen van 15 jaar en ouder, melden dat ze lijden aan een chronische ziekte, zoals gedefinieerd in de gezondheidsenquête als langdurige ziekte, langdurige aandoening of een handicap."

Uit de cijfers van de FOD Sociale Zekerheid, AD Personen met een handicap, kan afgeleid worden dat:

  • in 2014 115.574 evaluatie-aanvraagdossiers werden verwerkt met verwerkingstijd van gemiddeld van 3 maanden en 5 maanden voor de verwerking van allocatierechten (in totaal een gemiddelde van 8 maanden voor de behandeling van een dossie);
  • sinds 2008 het aantal verzoeken is toegenomen van 113.253 tot 144.392 (in 2014);
  • in 2014 170.687 mensen in België baat gehad hebben van een vervangende inkomensaftrek. Hiervan zijn 141.597 ≤ 64 jaar (83%), 70.888 (50%) mannen en 70.709 (50%) vrouwen.
Mots-clés: 
handicap