Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister

Er wordt een colonoscopieregister aangelegd om enerzijds het opvolgen en evalueren van de kwaliteit van colonoscopieën in België mogelijk te maken. Anderzijds, laat het colonoscopieregister toe de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker te verbeteren mede door het evalueren van kwaliteitsindicatoren.

Het opzetten van het centraal colonscopieregister in België werd opgenomen in de scope van Healthdata.be voor 2018. Hierbij zal Healthdata.be instaan voor datacaptatie, collectie, datatransfer en stockering. De gegevens van het colonoscopieregister kunnen gelinkt worden met de screenings-, kanker-, pathologie- en nomenclatuurgegevens in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De dataset die gecapteerd wordt in het kader van het colonoscopieregister bevat variabelen die kunnen helpen bij het evalueren van zowel de kwaliteit van de colonoscopie als de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.