Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister

Er wordt een colonoscopieregister aangelegd om enerzijds het opvolgen en evalueren van de kwaliteit van colonoscopieën in België mogelijk te maken. Anderzijds, laat het colonoscopieregister toe de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker te verbeteren mede door het evalueren van kwaliteitsindicatoren.

Het opzetten van het centraal colonscopieregister in België werd opgenomen in de scope van Healthdata.be voor 2018. Hierbij zal Healthdata.be instaan voor datacaptatie, collectie, datatransfer en stockering. De gegevens van het colonoscopieregister kunnen gelinkt worden met de screenings-, kanker-, pathologie- en nomenclatuurgegevens in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. De dataset die gecapteerd wordt in het kader van het colonoscopieregister bevat variabelen die kunnen helpen bij het evalueren van zowel de kwaliteit van de colonoscopie als de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Screening naar colorectale kanker

Andere maatregelen op dit gebied

Campagne om colorectale kanker op te sporen

Screening naar colorectale kanker Campagne om colorectale kanker op te sporen

Centre for Disease Control (USA) : Updates voor systematische reviews

EU-TOPIA project

screeningsprogramma's EU-TOPIA project

Opsporing en begeleiding van risicopersonen die een genetische aanleg hebben om kanker te ontwikkelen

VALGENT project: Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

VALHUDES Project: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Betere opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker

Prehdict project

kankercentrum Prehdict project

HPV OncoPredict (Horizon 2020)

Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker

79/5000 Haute Autorité de la Santé (Frankrijk): Ondersteuning voor de introductie van HPV-screening

HPV triage AUSTRALIA

Auto-sampling HPV triage AUSTRALIA

Opsporing baarmoederhalskanker: de HPV roadbook