Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Het ministerieel besluit van 28 januari 2009 definieert de criteria voor de erkenning van bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie. Deze beroepstitel wordt voor onbepaalde duur toegekend. Om de beroepstitel te kunnen behouden moet de verpleegkundige permanente vorming volgen om bijgeschoold te worden inzake de nieuwe evoluties in de oncologische verpleegkunde (minimum 60 uren in een periode van 4 jaar) en minimum 1.500 uren gewerkt hebben bij oncologische patiënten in een periode van 4 jaar. Sinds de 6e staatshervorming is de erkenning een bevoegdheid van de Gemeenschappen, maar de normering blijft een federale aangelegenheid. Tabel 8 geeft een overzicht van het aantal erkende verpleegkundigen in België.

Tot op heden werd nog niet nagekeken of de titelhouders de voorgeschreven permanente vorming volgen. In Vlaanderen, is het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid momenteel bezig met de samenstelling van de nieuwe erkenningscommissies voor de erkenning van bijzondere beroepstitels in de verpleegkunde. Wellicht krijgt de nieuwe erkenningscommissie de opdracht om de controles op permanente vorming uit te voeren.

In de conceptnota ‘Verpleegkundige specialisten en –consulenten in de oncologische zorg’ worden specifieke aanbevelingen geformuleerd, zoals het gebruik van eenduidige terminolgie (gespecialiseerde verpleegkundige in de oncologie versus advanced practice nurse in de oncologie (= verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulent); het organiseren van aangepaste opleiding voor de verpleegkundige specialist en verpleegkundig consulent, etc. Deze aanbevelingen geven handvaten om de functie van ‘onco-coach’ beter uit te bouwen.

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Personeel

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen