Extra middelen palliatieve zorg

De herwaardering van de zorgforfaits ondersteunt een betere thuiszorg voor palliatieve patiënten. De thuisverpleging ontlast de familie van de patiënt, in het bijzonder op het moment dat de familieleden hun professionele activiteiten terug opnemen. Het forfait voor palliatieve zorg is een specifieke en aan voorwaarden verbonden tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

“De lijst van verplichte medicatie aanwezig in een officina apotheek werd middels het koninklijk besluit  van 21 maart 2018 aangepast, opdat palliatieve medicatie meer toegankelijk zal worden.”