Gebruik van de hadrontherapie in België

Maatregel 1 : Haalbaarheidsstudie over de oprichting van een hadrontherapiecentrum in België
Maatregel 2 : Betere terugbetaling van zorg- en vervoerskosten van kankerpatiënten die hadrontherapie nodig hebben

Evaluatie van de haalbaarheidsstudie over de oprichting van een hadrontherapiecentrum in België

In dit kader heeft de Stichting “Belgian Hadrontherapy Center Project” (BHTC) een studievoorstel uitgewerkt om de haalbaarheid van een dergelijk project in België te analyseren. De FOD Volksgezondheid onderzocht de voorwaarden van het studieproject en gaf zijn goedkeuring om vanaf juli 2011 met dit onderzoek van start te gaan. Op het begeleidingscomité van 23 oktober 2012 werd een tussentijds rapport besproken. In mei 2013 werd het finale rapport voorgesteld. Er werden een aantal risico’s geformuleerd, alsook de beperkingen die sluitende conclusies over de haalbaarheid en kosteneffectiviteit onmogelijk maken.

In oktober 2015, hebben de KU Leuven en UCL aangekondigd dat ze investeren in een gloednieuw onderzoeks- en behandelcentrum voor protontherapie. Dit doen ze met steun van UZ Gent en in samenwerking met een partner uit de industrie. Onderzoekers en experts uit de industrie zullen in het nieuwe centrum samenwerken rond de verdere ontwikkeling van proton- en koolstof-ion-behandelingen. De bedoeling is dat ook andere universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen kunnen meestappen in dit project.

Specialisten van zowel het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc als van UZ Leuven staan in voor de werking van het centrum voor protontherapie. Het centrum krijgt een plaats op campus Gasthuisberg van UZ Leuven. Met meer dan 5000 nieuwe patiënten per jaar is dit het grootste kankercentrum van België en internationaal een referentiecentrum, net als het ‘Centre du Cancer’ van Saint-Luc dat is in het Franstalig landsgedeelte (UZ Leuven, 2016).

Betere terugbetaling van zorg- en vervoerskosten van kankerpatiënten die hadrontherapie nodig hebben

Hadrontherapie wordt momenteel nog niet aangeboden in België. Patiënten die in aanmerking komen voor hadrontherapie kunnen doorverwezen worden naar centra in het buitenland, zoals Orsay (Frankrijk), PSI (Zwitserland), Munchen en Heidelberg (Duitsland) en Pavia (Italië). In 2007 werd door het KCE aan het RIZIV aangegeven dat voldoende evidentie voorhanden is om een terugbetaling voor hadrontherapie te voorzien voor welbepaalde klinische indicaties. Een standaardprocedure binnen een wettelijk kader is de meest aangewezen procedure (KCE studie 67A, 2007).

Het koninklijk besluit van 18 juni 2013 beschrijft een wettelijk kader voor een standaardprocedure voor terugbetaling van een behandeling met hadrontherapie in een gespecialiseerd centrum. Dit besluit treedt in werking vanaf 25 juli 2013 en is geldig tot en met 30 september 2017. De conventies met de verwijzende centra lopen dus nog tot september 2017. Hierna zal wellicht een aanpassing van de procedure nodig zijn, mede in het licht van een of meerdere protontherapie centrum/centra in België die worden voorzien, zoals hierboven beschreven. Voor koolstofionen bestraling zal verwijzing naar het buitenland wellicht nodig blijven.

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen