Identificatie van een volwassen palliatieve zorg patiënt via de ‘Palliative Indicator Tool’ (PICT) en vroegtijdige zorgplanning of ‘Advanced care planning’ (ACP)

“De wet betreffende de palliatieve zorg werd in de zomer van 2017 gewijzigd opdat de Koning criteria kan bepalen om een zieke als palliatieve patiënt te identificeren. Eind 2018 wordt de ‘Palliative Indicator Care Tool’ (PICT) verankerd via een uitvoeringsbesluit van de wet betreffende de palliatieve zorg, om de zorgverstrekkers te ondersteunen bij de opsporing van palliatieve patiënten.”2,   De PICT-schaal bevraagt  3 elementen:

  • verwondering van plots sterven;
  • de beantwoording van de patiënt aan bepaalde kwetsbaarheidsindicatoren (zoals gewichtsverlies, pijn, aanwezigheid van co-morbiditeiten,…),
  • en het vertonen van enkele van de ongeneeslijkheidscriteria van een bepaalde dodelijke aandoening. 

“Een betere detectie van de palliatieve patiënt zal de kwaliteit van zorg, evenals de levenskwaliteit van de patiënt bevorderen. Eens de palliatieve patiënt geïdentificeerd is, moet er samen met de patiënt en in interdisciplinair overleg overgegaan worden tot (vroegtijdige) zorgplanning. In 2019 zal de FOD Volksgezondheid een sensibiliseringscampagne uitwerken om de zorgverleners en het publiek bewust te maken van de voordelen van voorafgaande zorgplanning. Binnen het RIZIV wordt onderzocht op welke manier de uitvoering van voorafgaande zorgplanning kan opgenomen worden in de nomenclatuur van de artsen. er werd voor deze maatregel 6 miljoen euro vrijgemaakt.”2,3

 

Algemene Beleidsnota ‘Gezondheidsbeleid’ – 31 oktober 2018 (doc. 54 3296/024).

Belgisch Staatsblad – 20 november 2018, editie 2 (88709) “21 oktober 2018 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren.”