Immunotherapie

Immunotherapie bestaat erin het immuunsysteem aan te wakkeren zodat het de kankercellen bestrijdt zonder hierbij de gezonde cellen te beschadigen. Vergeleken met andere kankerbehandelingen, geeft immunotherapie kankerpatiënten een grotere kans op genezing of ze geeft hen extra tijd en verbetert daarbij gevoelig de levenskwaliteit. Bij immunotherapie worden eerst cellen in een laboratorium gekweekt, “humane monoklonale antilichamen” genoemd. In het lichaam van de patiënt binden deze antilichamen zich met de tumorcellen en maken de tumorcellen daardoor als het ware zichtbaar voor het immuunsysteem van de patiënt dat eerder de tumorcellen niet in het vizier had. Het immuunsysteem schiet daarop in actie en valt de antilichamen en dus tegelijkertijd ook de tumorcellen aan. Immunotherapie wordt toegediend onder vorm van een infuus. De behandeling is meestal doeltreffender dan de klassieke chemotherapie. Groot voordeel voor de patiënt is ook een gevoelige verbetering van de levenskwaliteit; de bijwerkingen van immunotherapie zijn veel kleiner dan van chemotherapie.

Sinds 2016 is immunotherapie in België toegankelijk om enkele van de meest agressieve kankers te behandelen, zijnde longkanker en melanoom. Vanaf 1 januari 2017 volgen de immunotherapieën een ander traject dan het klassieke voor de terugbetaling. Daardoor krijgen kankerpatiënten die door deze therapieën geholpen kunnen worden, het geneesmiddel een jaar sneller ter beschikking dan normaal; meteen na de registratie bij het Europees Geneesmiddelenagentschap. Dat is belangrijk want het gaat om zwaar zieke, soms terminale patiënten. De financiering van deze versnelde terugbetaling is mogelijk dankzij de maatregelen in het Toekomstpact en prijsafspraken met de betrokken firma’s.

Intussen betaalt de ziekteverzekering reeds vijf immunotherapieën terug aan de patiënt (Yervoy®, Opdivo®, Keytruda®, Tecentriq® en Bavencio®), voor verschillende kankers nl.

  • melanoom,
  • longkanker,
  • niercelkanker,
  • Hodgkin lymfoom,
  • hoofd-halskanker,
  • urotheelkanker en
  • merkelcelkanker.

De eerste twee jaar werden ongeveer 4.500 patiënten behandeld met immunotherapie en de komende vijf jaar zouden er daar nog 22.000 bijkomen.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Innovatieve therapieën

Andere maatregelen op dit gebied

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie