Initiatieven te nemen in samenspraak met de bevoegde ministers op federaal niveau

Maatregel 1 : Voor de patiënt het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen
Maatregel 2 : Voor de ouders het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen
Maatregel 3 : Een gemakkelijkere en aangepaste fiscale aftrekprocedure voor giften

Voor de patiënt het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen

Professionele reïntegratie na kanker gaat verder dan de bevoegdheden van de gezondheids- en socialezekerheidsautoriteiten. De sociale partners, de werkgelegenheidsautoriteiten (regionaal en federaal) moeten met elkaar overleggen om te komen tot maatregelen ter bevordering van de beroepsreïntegratie na kanker (of na een lange afwezigheid, ongeacht de pathologie in kwestie).

Het Kankercentrum heeft een werkgroep opgericht die sinds november 2015 op dit thema werkt. De implementatie van een piloot-onderzoek naar "Capaciteitsbeoordeling en communicatie" is aan de gang en zou in het eerste kwartaal van 2017 van start moeten gaan.

Voor de ouders het beroepsleven en de kanker beter met elkaar verzoenen

We kunnen voorlopig nog niet precies weten hoeveel ouders van deze maatregelen hebben geprofiteerd (verlenging van de verlofperiode, vervanging door een andere onafhankelijke contractant), om specifiek voor hun kind te zorgen met kanker .

In het algemeen hebben echter in 2015, 28 801 werknemers van deze maatregelen geprofiteerd:

  • ze waren tussen 19 en 66 jaar oud (gemiddeld 47 jaar oud);
  • de duur varieerde van 1 tot 48 maanden (gemiddeld 13 maanden);
  • 41% vroeg om een halftijdse, 36% een 4/5 en 23% een volledige reductie;
  • 70% vrouwen en 30% mannen;
  • 89% in het Vlaamse Gewest, 9% in het Waalse Gewest en 2% in Brussel;
  • 70% zijn werknemers.

Het gebruik van deze maatregel in Wallonië is minder voorkomend in vergelijking met Vlaanderen, wat meer in detail zou moeten bekeken worden.

Een gemakkelijkere en aangepaste fiscale aftrekprocedure voor giften

De procedure van fiscale aftrekbaarheid van donaties is gefaciliteerd en aangepast om de associatieve wereld in staat te stellen beter van deze hulp te genieten. Sinds 1 januari 2011 is het minimumbedrag aan fiscale aftrekbaarheid verhoogd van 30 tot 40 euro als gevolg van indexering.

Mots-clés: 
Initiatieven