Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Maatregel 1 : De deelname van de huisarts aan het verloop van de kankerbehandeling bevorderen
Maatregel 2 : Definitie van de zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Om de kwaliteit van de zorg te garanderen en te optimaliseren is de samenwerking met andere zorgprogramma’s essentieel. Daarom bepaalt het Koninklijk besluit van 21 maart 2003) de schriftelijke samenwerkingsverbanden tussen zorgprogramma’s. Deze samenwerkingsverbanden zijn verplicht voor de oncologische basiszorgprogramma’s (OBZP) en sterk aanbevolen voor oncologische zorgprogramma’s (OZP). Een samenwerkingsverband houdt onder andere in dat er effectieve doorverwijzingen en terugverwijzingen moeten zijn, zoals bepaald in het multidisciplinair oncologisch handboek. Een ziekenhuis dat over een oncologisch (basis)zorgprogramma beschikt, moet bovendien deel uitmaken van een palliatief samenwerkingsverband.

De gegevens van de enquête van het college voor oncologie, tonen aan dat er inderdaad een zeer grote samenwerking is tussen de zorgprogrammma’s (zie tabel 12). Zoals vastgelegd in de wet, hebben alle OBZP schriftelijke samenwerkingsverbanden met OZP. Meer dan 90% van de OZP heeft een samenwerkingsverband met ofwel een andere OZP of een OBZP. Ook de doorverwijzingen en terugverwijzingen van patiënten binnen de samenwerkingsverbanden vinden zeer vaak plaats. Hoewel de wet het verplicht, hebben 5 van de 39 OBZP nog geen palliatatief zorgprogramma en dit is ook het geval voor 1 (van de 55) OZP.

De plaats van de huisarts in het traject, werd niet nagegaan. Uit het KCE rapport 239A (2015) en de enquête van het College voor Oncologie (zie A8) blijkt dat de participatie van de huisarts in de MOC over het algemeen maar matig is. De vraag is hoe de feedback van het ziekenhuis naar de huisarts plaatsvindt. Als de huisarts tijdig en adequaat op de hoogte wordt gehouden van de besluiten en de behandelingen (inclusief de te verwachten bijwerkingen) op een ander wijze dan via de MOC, dan kan de huisarts zijn functie als rode draad in de coördinatie van het zorgtraject uitoefenen. Wel blijken andere professionals zoals verpleegkundigen, psychologen en diëtisten te participeren in de MOCs (zie supra). Dit is positief voor de communicatie en het zorgtraject binnen het ziekenhuis zelf en deze van en naar het verwijzend ziekenhuis.

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen)

Andere maatregelen op dit gebied

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend