Kanker en leefmilieu

Bloodstelling aan UV-straling

Jaarlijks vindt er een campagne “veilig in de zon” plaats, voor de zomer. Het is een initiatief van het OIVO, DETIC, FEDIS en van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

Ook al blijft de mortaliteit ten gevolge van een melanoom over het laatste decennium gelijk, de relatieve incidentie stijgt met 5% per jaar (zie infra Cancer Burden). In 2013 werd de diagnose 2635 keren gesteld, men verwacht dat er in 2025, 4100 nieuwe gevallen van melanoom zullen zijn. 90% van de melanomen worden in een vroeg stadium gediagnosticeerd (stadium I en II), maar het stadium neemt wel toe met de leeftijd. Ouderen hebben dus vaker een verder gevorderd melanoom. Melanomen komen steeds vaker voor op de romp. Deze gegevens kunnen nuttig zijn bij de uitwerking van toekomstige campagnes (BCR, 2015).

Pesticiden

Het Federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017 vervangt het programma voor de reductie van pesticiden en biociden dat van toepassing was van 2005 tot 2012 (FOD VVVL, 2016).

Het federaal reductieprogramma voor pesticiden 2013-2017 omvat 38 acties, met als doel de volksgezondheid te beschermen. Er zijn onder meer acties gericht op het certificeren van de kennis van professionelen die werken met gewasbeschermingsmiddelen, de voorwaarden voor de verkoop van producten, de informatie van het brede publiek, inspectie betreffende de wijzen van verwerken van gbm, de beschermingsmaatregelen tegen gbm, enz. Aangezien het programma nog gaande is zullen de resultaten hierover vanaf 2018 beschikbaar zijn. Bepaalde van deze acties worden uitgevoerd in coördinatie met de deelstaten.

De relatie tussen pesticiden en kanker is voor vele types kankers aangetoond (oa. kanker van de blaas, nier, bot, hersenen bij kinderen en volwassen, leukemie, lymfklierkanker en oogkanker) (Pesticides Induced diseases database). Het is niet gemakkelijk om aan te geven wat het aandeel van de pesticides is op het aantal nieuwe kankers per jaar in België. Desalniettemin lijkt het geen verwaarloosbaar aantal te zijn volgens deze uitgebreide publicaties. Het zou dus nuttig zijn om ook in België te trachten na te gaan welk aandeel deze schadelijke stoffen hebben op het aantal nieuwe kankergevallen/jaar en of de genomen maatregelen uiteindelijk hun gewenste effect hebben.