Leven na kanker: rehabilitatie en re-integratie

Wat betreft de revalidatie van kanker heeft de overheid geïnvesteerd in klinisch onderzoek door een project te financieren dat wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum van de afdeling schadeloosstelling van het RIZIV. Het onderzoeksproject "Verbetering van de kwaliteit van leven en reïntegratie van vrouwen met borstkanker na adjuvante therapie, fysieke training en leefstijlcoaching" is geïmplementeerd in 15 ziekenhuizen sinds september 2013.  De resultaten, hoewel overtuigend, hebben echter nog geen structurele steun opgeleverd.

Overheidsresultaten

Sinds 2013 heeft de afdeling schadevergoeding van het RIZIV, een Kenniscentrum dat studies financiert rond professionele re-integratie, niet alleen voor werkers met kanker, maar voor alle invaliderende ziekten.

Het re-integratie traject werd in 2016 van kracht geworden. Het traject is bedoeld om de wederopneming te bevorderen van de werknemer die zijn huidig werk niet meer kan uitvoeren, door de werknemer tijdelijk werk of ander werk te geven; of, permanent, geschikt werk of ander werk wanneer de werknemer blijvend niet in staat is zijn huidig werk uit te voeren.

Bijdragen van het maatschappelijk middenveld

Het maatschappelijk middenveld heeft zich ook georganiseerd om (ex) kankerpatiënten te ondersteunen en hen te adviseren over een succesvolle terugkeer naar hun werk: Pink Ribbon, KomTegenKanker, vzw Work & Cancer, Stichting tegen kanker, etc. Er zijn verschillende initiatieven uitgerold die beleidsmakers toelaten de moeilijkheden van de werknemers beter te begrijpen, en die binnen het huidige systeem niet overwonnen kunnen worden.éveloppées qui permettent aux décideurs politiques de mieux comprendre les difficultés des travailleurs qui ne peuvent pas être vaincues dans le cadre du système actuel.

Mots-clés: 
professionele reïntegratie