Mammaprint

Borstkanker is de meest gediagnosticeerde kanker bij vrouwen. In België werden er meer dan 10 378 gevallen gemeld in 2015. De gemiddelde leeftijd van de diagnose is 63 jaar en 5-jaars overleving is 88%, afhankelijk van het klinische stadium bij diagnose.

77,6% van de gevallen worden gediagnosticeerd in een vroeg stadium (43,2% in stadium I en 34,4% in fase II TNM) en de 5-jaar overleving van deze patiënten wordt geschat op 99,4%.

Behandeling van patiënten in een vroeg stadium is in hoofdzaak locoregionale (enkel chirurgie of in combinatie met bestralingstherapie). 30% van deze patiënten riskeert echter metastasen. Adjuvante chemotherapie wordt dus vaak toegediend aan patiënten wanneer het klinische risico hoog ingeschat wordt.

Het klinische risico kan worden berekend a.d.h.v. verschillende algoritmen, bijvoorbeeld ‘adjuvant!Online’, ‘PREDICT ‘of ‘Nottingham Prognostic Index’, die zich baseren op de TNM, histologische karakterisering van de tumor, de aanwezigheid van oestrogeen receptor (ER) en de receptoren voor menselijke epidermale groeifactor 2 (HER2).

Echter, wordt geschat dat voor ongeveer 60-70% van de vrouwen, die de adjuvante chemotherapie kregen, in feite de locoregionale behandeling alleen al zou genoeg zijn geweest. Naast de onmiddellijke bijwerkingen van chemotherapie, kunnen ook andere bijwerkingen optreden, die pas ontstaan na enkele jaren als een cardiale toxiciteit of leukemie.

De MammaPrint test is een genexpressie test die het expressieniveau in cellen van tumorweefsel, 70 tumorgenen bepaalt en die toelaat patiënten met laag risico en verhoogd genetisch risico te onderscheiden. Zo kan chemotherapie vermeden worden bij patiënten met een hoog klinisch risico maar laag genetisch risico.

De MammaPrint was het onderwerp van een gerandomiseerd fase III klinisch onderzoek (MINDACT) waarin de klinische bruikbaarheid positief geëvalueerd werd en zal spoedig door INAMI / RIZIV terugbetaald in ene pilootproject.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
borstkanker

Andere maatregelen op dit gebied

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Projecten thuishospitalisatie

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend