Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Acute lymfatische leukemie is een bloedkanker met een ongecontroleerde groei van kankercellen in het beenmerg. Het is een zeldzame kanker die vooral voorkomt bij kinderen. Er worden in België ongeveer 85 nieuwe gevallen per jaar opgetekend.

De minimale restziekte of minimal residual disease (MRD) is het overblijven van een extreem laag aantal kankercellen (microscopisch niet detecteerbaar) na behandeling. MRD kan verantwoordelijk zijn voor herval van de patiënt. De bepaling van de MRD in acute lymfatische leukemie (ALL) is dan ook van cruciaal belang voor de prognose en beslissing in de verdere behandeling.

De qASO-PCR (Polymerase Chain Reaction) is een heel gevoelige methode die al vele jaren succesvol wordt gebruikt voor de bepaling van MRD in ALL. De innovatieve technologie next-generation sequencing (NGS) blijkt nog gevoeliger te zijn dan de qASO-PCR en zou dus een meerwaarde kunnen zijn voor de MRD analyse. Momenteel werkt het consortium EuroMRD aan internationale guidelines voor een gestandaardiseerde NGS analyse voor de bepaling van MRD in ALL.

Er werd een overeenkomst afgesloten tussen het RIZIV en het laboratorium Moleculaire Hematologie van het UZ Brussel die voorziet in een tegemoetkoming voor de standaard qASO-PCR voor MRD bepaling in ALL en tevens voor een vergelijkende studie van de kosten en efficiëntie van de qASO-PCR ten opzichte van de nieuwe NGS technologie. De doelgroep zijn alle kinderen tot en met 18 jaar die leiden aan ALL en die gedurende ten minste 1 maand zijn behandeld. Het is geraamd op ongeveer 85 kinderen per jaar.

Bij een eerste evaluatie na 2 jaar kan voorlopig worden besloten dat de NGS techniek een vergelijkbare sensitiviteit heeft als de qASO-PCR. In sommige gevallen heeft de NGS het voordeel dat het een hogere gevoeligheid en betere specificiteit heeft. In deze vergelijkende studie is gebleken dat NGS een hogere kost heeft en een langere turn-around-time dan de qASO-PCR. De overeenkomst voor de qASO-PCR is verlengd met 2 jaar.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Innovatieve therapieën

Andere maatregelen op dit gebied

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend