Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Deze  multidisciplinaire centra voor een ‘conservatieve’ fysiotherapeutische behandeling van lymfoedeem zijn afdelingen van ziekenhuizen. Er zijn drie dergelijke erkende centra. Zij gingen op 1 april 2018 van start. Ze beschikken over een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in lymfoedeem. Het kernteam bestaat uit een arts-specialist, kinesitherapeuten, een verpleegkundige, een diëtist en een psycholoog. Het team kan ook een beroep doen op andere specialisten en een bandagist van het ziekenhuis.

Globaal zijn er 2 behandelingswijzen van lymfoedeem: een vooral chirurgische behandelingswijze  en een hoofdzakelijk fysiotherapeutische behandelingswijze. De ziekenfondsen betalen de twee behandelingsmethodes terug.

In de multidisciplinaire centra voor ‘conservatieve’ fysiotherapeutische behandeling van lymfoedeem, gebruikt men alleen de fysiotherapeutische behandelingswijze.

De kern van de fysiotherapeutische behandelingswijze is dat het teveel aan lymfevocht wordt afgevoerd door middel van intensieve manuele lymfedrainage (een bepaalde vorm van massage), decongestieve zwachteling en oefentherapie. U als patiënt leert - met de deskundige hulp en steun van uw huisarts, kinesitherapeut en omgeving – om de behandeling zelf verder te zetten buiten het centrum zodat de verbeteringen behouden blijven. Het team van het centrum geeft u zo nodig ook wondverzorging, voedingsadvies en emotionele ondersteuning.

De centra helpen een volledige verzorging voor u als patiënt te realiseren.

Dit bestaat uit:

  • een diagnostisch onderzoek in het centrum
  • een intensieve behandelingsfase in het centrum
  • een opvolging van de toestand van uw lymfoedeem na de behandeling in het centrum met het oog op een optimale evolutie van uw aandoening.

Het centrum behandelt u intensief gedurende enkele opeenvolgende dagen (bv. gedurende 5 opeenvolgende dagen). Op deze dagen bent u gedurende 5 uur aanwezig in het centrum om de behandeling te krijgen. Als uw toestand zeer erg is, kan u tijdens deze behandelingsdagen in het ziekenhuis verblijven. Het is gebruikelijk om deze behandeling met tussenperiodes te herhalen voor een deel van de patiënten. Het team van het centrum evalueert, in overleg met uzelf, wat voor u is aangewezen.

Met de maatregel kan op basis van het vooropgestelde budget van 1,5 miljoen € per jaar 13.415 vergoedbare behandelingsdagen gerealiseerd worden.

Voor meer info zie https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/vaatstels...

Mots-clés: 
Lymfoedeem

Andere maatregelen op dit gebied

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend