Oprichting van een tumorbank

Maatregel : Financiering van tumorbanken

De universitaire ziekenhuizen of gelijkgestelde ziekenhuizen die over een tumorbank met een gecentraliseerd beheer beschikken, worden sinds 1 januari 2009 structureel gefinancierd. Dit blijft ongewijzigd.

Doelstelling van actie 27 is het faciliteren van translationeel kankeronderzoek door het opzetten van een Virtuele Tumorbank. Het Kankerregister kreeg de opdracht in 2008 om dit op te zetten. Het initiatief groeide uit tot een interuniversitaire samenwerking. Sinds de opstart werken elf instellingen, waaronder alle universitaire ziekenhuizen, mee (zie figuur 11).

De tumorbanken leveren op regelmatige tijdstippen hun gegevens aan het Kankerregister via een webbased registratiemodule. Het Kankerregister is verantwoordelijk voor de opslag, de kwaliteitscontrole en de validatie van deze gecentraliseerde gegevens die in de online catalogus gepubliceerd worden. Onderzoekers raadplegen deze catalogus om informatie over stalen terug te vinden voor wetenschappelijk onderzoek. Einde 2015 bevatte deze catalogus reeds meer dan 42.000 tumorstalen.

Op regelmatige tijdstippen vergadert het Steering Committee van de ‘Belgian Virtual Tumor Bank’ (BVT) over de stand van zaken van het project en het bespreken van (nieuwe) activiteiten. Tussen 2013 en 2015 werd de focus gelegd op de kwaliteit van de gegevens in de centrale databank en op het instellen van standaardprocedures hiervoor. De registratiemodule werd hiervoor grondig aangepast.

Momenteel worden initiatieven genomen om de zichtbaarheid van de BVT en de interuniversitaire uitwisseling van stalen te bevorderen. Bijkomende informatie is de vinden op www.virtualtumourbank.be

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering

Andere maatregelen op dit gebied

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren