Opsporing baarmoederhalskanker: de HPV roadbook

De opsporing van baarmoederhalskanker in België gebeurt vandaag door cytologisch onderzoek (Pap-test) van een cervicaal uitstrijkje. De RIZIV-nomenclatuur voorziet terugbetaling van dit onderzoek om de drie jaar. Het aantonen van de sterke causale relatie tussen persistente infectie van hoog-risico types van het humaan papillomavirus (hrHPV) en het ontstaan van baarmoederhalskanker heeft geleid tot de ontwikkeling van HPV testen. De detectie van hrHPV DNA wordt in vergelijking met cervicale cytologie beschouwd als een meer effectieve opsporingstest om cervicale pre-kanker te detecteren in de gezonde populatie.

Op vraag van de IKW Chronische Ziekten / Preventie heeft het Kankercentrum van Sciensano in 2017 een rapport opgesteld waarin de evidentie met betrekking tot HPV-gebaseerde  opsporing  van baarmoederhalskanker samengevat werd.

Op basis van dit rapport en discussies met de verantwoordelijken heeft de IMC aan het IKW de opdracht gegeven om in afstemming met experten en de technische werkgroep van de IKW, het actieplan tegen het einde van 2018 te concretiseren en voor te leggen aan een volgende IMC.

Het actieplan werd opgevat als een ‘Roadbook’ waarin alle nodige aanpassingen op legaal, technisch en logistiek niveau opgenomen werden naast een aantal onderzoeksprojecten die in de komende jaren de ‘evidence-based’ aanpak verder moeten garanderen.

Tabel 1: Voorstel van de te ondernemen acties binnen de Roadbook HPV

Actie Omschrijving
1 Oprichten van een Technisch Comité voor uitwerking en monitoring van de implementatie van HPV testen in BHK screening in België 
2 Uitwerken algemene organisatie van de BHK screening op basis van HPV-test in de respectievelijke region/gemeenschappen
3 Definitie van de laboratoria-selectiecriteria voor het uitvoeren van de HPV testen en cytologie voor BHK screening in België
4 Definitie en selectie van de HPV test voor BHK screening in België
5 Uitwerken van een HPV test aankoopschema
6 Aanpassen van de nomenclatuur voor de terugbetaling van testen voor de detectie en bevestiging van BHK
7 Uitbouwen van een QA/QC kader voor cytologie en HPV testen voor BHK screening
8 Uitwerken van een monitoring plan voor BHK screening en HPV vaccinatie
9 Revisie/update van de triage procedure voor HPV-positieve vrouwen
10 Uitwerken de BHK screening/HPV vaccinatie registratie met een link naar de SKR/Healthdata omgeving
11 Communicatieplan rond de BHK screening in België
12 Evaluatie van de aard/etiologie van HPV-negatieve kankers
13 Evaluatie van zelfafname testen als aanvulling op de reguliere BHK screening in België
14 Deelname aan internationale initiatieven rond BHK screening  en HPV vaccinatie

 

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
kankercentrum
Screening naar baarmoederhalskanker

Andere maatregelen op dit gebied

HPV OncoPredict (Horizon 2020)

Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker

79/5000 Haute Autorité de la Santé (Frankrijk): Ondersteuning voor de introductie van HPV-screening

HPV triage AUSTRALIA

Auto-sampling HPV triage AUSTRALIA

Campagne om colorectale kanker op te sporen

Screening naar colorectale kanker Campagne om colorectale kanker op te sporen

Centre for Disease Control (USA) : Updates voor systematische reviews

EU-TOPIA project

screeningsprogramma's EU-TOPIA project

Opsporing en begeleiding van risicopersonen die een genetische aanleg hebben om kanker te ontwikkelen

VALGENT project: Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

VALHUDES Project: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Betere opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker

Prehdict project

kankercentrum Prehdict project

Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister