Opsporing en begeleiding van risicopersonen die een genetische aanleg hebben om kanker te ontwikkelen

Maatregel 1 : Terugbetaling van nieuwe genetische tests
Maatregel 2 : Herwaardering van genetische counseling
Maatregel 3 : Terugbetaling van naar het buitenland gezonden DNA-tests

Binnen het kader van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Kankercentrum en het KCE (KCE rapport 240), werd door het Kankerregister een analyse uitgevoerd om het volume en het gespendeerde Belgische budget voor genetische en moleculaire diagnostiek bij kankerpatiënten in te schatten. Er worden hiervoor analyses uitgevoerd op een selectie van 6 types kanker, gediagnosticeerd in 2011-2012. Op aanvraag van het Kankercentrum, heeft het kankerregister deze analyses nu ook uitgevoerd voor de daaropvolgende periode. De resultaten van beide analyses werden hieronder samengebracht.

De onderzoekspopulatie werd geselecteerd uit de databank van het Belgisch Kankerregister en omvatte patiënten met een bepaald type kanker gediagnosticeerd in 2011-2013. Op basis van het patiënt-specifieke identificatienummer voor de Sociale Zekerheid (INSZ), werd deze databank gekoppeld aan de administratieve databases van de zorgverzekeraars, die door het Inter-mutualistisch Agentschap (IMA / AIM) wordt samengebracht.

Om te vermijden dat ook medische handelingen die het gevolg zijn van andere kwaadaardige laesies in de analyses worden opgenomen, worden patiënten met bijkomende invasieve tumoren die gediagnosticeerd werden in de periode 6 maanden voor en 12 maanden na de incidentiedatum van de bestudeerde tumor (met uitzondering van non-melanoma huidkanker), uitgesloten. Aangezien de gegevens van het Kankerregister momenteel lopen tot het einde van 2013, kunnen voor sommige patiënten nog een aantal gegevens nog ontbreken. De volgende patiënten werden eveneens uitgesloten:

  • Patiënten zonder een officiële Belgische woonplaats
  • Patiënten met geen exacte incidentie datum voor de betrokken invasieve tumor
  • Patiënten zonder een bekende INSZ
  • Patiënten die niet konden worden gekoppeld aan de database van het IMA / AIM

Alle nomenclatuurcodes werden geselecteerd uit de artikels 32 (anatomo-pathologie), 33 (genetica) en 33bis (moleculaire diagnostiek). Voor de betrokken patiënten, werden alle records die één van deze nomenclatuur codes bevatten binnen een tijdsbestek van 3 maanden vóór en 6 maanden na de incidentiedatum opgehaald uit de IMA / AIM database. Dit tijdsinterval rond de diagnose werd beschouwd als het meeste geschikte om de periode van diagnostisch onderzoek te omvatten.

De gegevens opgeleverd door het Kankerregister kunnen teruggevonden worden in tabel 1 en 2. De details van de analyses zullen deel uit maken van een apart rapport.

Bron : BCR-IMA data

Mots-clés: 
Genetische testen

Andere maatregelen op dit gebied

HPV OncoPredict (Horizon 2020)

Programma voor systematische opsporing van baarmoederhalskanker

79/5000 Haute Autorité de la Santé (Frankrijk): Ondersteuning voor de introductie van HPV-screening

HPV triage AUSTRALIA

Auto-sampling HPV triage AUSTRALIA

Campagne om colorectale kanker op te sporen

Screening naar colorectale kanker Campagne om colorectale kanker op te sporen

Centre for Disease Control (USA) : Updates voor systematische reviews

EU-TOPIA project

screeningsprogramma's EU-TOPIA project

VALGENT project: Validation of HPV genotyping tests potentially usable in cervical cancer screening

VALHUDES Project: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Betere opsporing en vroegtijdige diagnose van borstkanker

Prehdict project

kankercentrum Prehdict project

Dikkedarmkanker screening: ontwikkeling van een Colonoscopieregister

Opsporing baarmoederhalskanker: de HPV roadbook