Pediatrische liaison

De structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen heeft de oprichting van de “Belgian Paediatric Palliative Care” (BPPC) groep gestimuleerd. Dit is een groep van gemotiveerde palliatieve zorgverleners die op vrijwillige basis in werkgroepen schrijven aan richtlijnen en aanbevelingen voor de pediatrische palliatieve zorg. 

Deze richtlijnen gaan over de

  • definiëring/ classificatie van pediatrische palliatieve zorgpatiënten;
  • de organisatie van de zorg;
  • symptoomcontrole;
  • geavanceerde zorgplanning en
  • ethische kwesties binnen het verlenen van pediatrische palliatieve zorgen.

Het KC neemt zowel de praktische als de inhoudelijke ondersteuning op zich. De stand van zaken december 2018 is dat er reeds bijgewerkte draftversies van de aanbevelingen van werkgroepen 1, 3 en 4 bestaan.

In 2016 formuleerde de BPPC hun missie en visie. Deze is eveneens te lezen op de website die in 2016 gelanceerd werd (zie http://bppc.be/Home). BPPC wilt zich ook meer als een gemeenschap profileren waarbinnen niet enkel richtlijnen ontwikkelen hun doelstelling is maar eveneens het nadenken over oplossingen voor bestaande BPPC kwesties. Binnen dit denken heeft zich het idee ontwikkeld om een projectgroep betreffende ‘registratie van BPPC activiteiten’ op te richten. Deze projectgroep houdt zich bezig met het bepalen van de functionaliteiten en de variabelen van een register dat in Healthdata gehost zal worden.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Kinderen
kankercentrum