Pilootstudie: De rol van de intramurale zorgteams in de vroegtijdige sensibilisatie van werknemers met kanker voor hun professionele herinschakeling en de preventie van langdurige afwezigheden

De werkgroep over het overleven van kanker in België, onder leiding van het Kankercentrum, heeft bepaalde onzekerheden aan het licht gebracht met betrekking tot de rol van de gezondheidswerkers. Het doel van deze studie bestaat erin de behoeften van de zorgteams te kennen met als doel de professionele herinschakeling van werknemers getroffen door kanker te ondersteunen. Hiertoe worden gedurende één jaar in drie Belgische ziekenhuizen 225 kankerpatiënten opgevolgd die een curatieve behandeling krijgen. Hun fysiologische, psychische en professionele situatie zal regelmatig worden geëvalueerd. De zorgteams worden gedurende de studie opgevolgd en omkaderd en ook hun rol wordt van naderbij bekeken.

 

Statut: 
Voltooid
Mots-clés: 
kankercentrum
professionele reïntegratie