PRECISION Programma

Aansluitend aan de NGS pilootstudie is er het initiatief Precision Belgium (The Belgian Molecular Profiling Program of Metastatic Cancer for Clinical Decision and Treatment Assignment) van de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) met het perspectief om doelgerichte kankerbehandelingen of gepersonaliseerde geneeskunde uit te breiden. Gepersonaliseerde geneeskunde vraagt immers om een verschillend design van klinische studies: een kleine selectie van patiënten die voldoen aan de eisen van heel specifieke protocols  (genotype-gebaseerde klinische studies).  

Het programma van Precision omvat 2 initiatieven:

  • PRECISION 1 beoogt om
    • een inter-platform samenwerking op te richten om het delen van NGS sequenties en klinische data mogelijk te maken;
    • de haalbaarheid en efficiëntie te onderzoeken van het gebruik van deze gedeelde informatie om patiënten te kunnen verwijzen naar bestaande genotype-gebaseerde klinische studies. Deze studie zal het ook mogelijk maken om verschillende onderzoeksvragen op te stellen.
  • PRECISION 2 zal verkennende fase 2 studies organiseren in genotypes waarvoor er geen beschikbare gevalideerde therapieën of lopende genotype-gebaseerde klinische studies zijn. Een nationale strategie van systematische genomische karakterisatie van patiënten met metastatische kanker (PRECISION 1 en de NGS pilootstudie) kan de implementatie van nieuwe genotype-gebaseerde klinische studies stimuleren en maakt de Belgische centra aantrekkelijker voor studies met nieuwe of andere doelgerichte behandelingen. Het is een opportuniteit voor de patiënten om gemakkelijker te worden geïncludeerd in klinische studies met nieuwe geneesmiddelen met een potentieel hoge impact.

Klinische studies opgestart door PRECISION 2 zijn:

Binnenkort wordt bijkomende studie opengesteld:

  • De werkzaamheid van Olaparib in geavanceerde kankers in patiënten met germline mutaties of somatische tumor mutaties in homologe recombinatie genen.

Folder van het klinisch onderzoek (EN)

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
kankercentrum