Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Mensen met bepaalde vormen van hemato-oncologische aandoeningen hebben baad bij een stamceltherapie. De rekrutering van de donoren van stamcellen gebeurd in ons land door het Marrow Donor Program Belgium-registry (MDPB-reg) bij het Rode Kruis. Belgische patiënten hebben toegang tot 31 miljoen potentiële donoren waarvan meer dan 80000 Belgen.

In 2018 besloot de minister van Volksgezondheid om de overheidssteun voor de rekrutering van kandidaatstamceldonoren door het MDPB-reg verder te zetten. Er werd een overeenkomst gesloten tot en met 2023. Hiervoor werd 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de rekrutering van 10000 nieuwe donoren. In deze nieuwe rekruteringscampagne ligt de nadruk op het bereiken van ondervertegenwoordigde groepen in het stamceldonorenregister. De doelstelling is immers het register te verrijken tot een zeer breed en verscheiden verzameling van HLA-profielen. Bij de campagne hoort een specifieke website: http://www.31miljoenkansen.org/

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Stamcel

Andere maatregelen op dit gebied

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Projecten thuishospitalisatie