Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Mensen met bepaalde vormen van hemato-oncologische aandoeningen hebben baad bij een stamceltherapie. De rekrutering van de donoren van stamcellen gebeurd in ons land door het Marrow Donor Program Belgium-registry (MDPB-reg) bij het Rode Kruis. Belgische patiënten hebben toegang tot 31 miljoen potentiële donoren waarvan meer dan 80000 Belgen.

In 2018 besloot de minister van Volksgezondheid om de overheidssteun voor de rekrutering van kandidaatstamceldonoren door het MDPB-reg verder te zetten. Er werd een overeenkomst gesloten tot en met 2023. Hiervoor werd 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor de rekrutering van 10000 nieuwe donoren. In deze nieuwe rekruteringscampagne ligt de nadruk op het bereiken van ondervertegenwoordigde groepen in het stamceldonorenregister. De doelstelling is immers het register te verrijken tot een zeer breed en verscheiden verzameling van HLA-profielen. Bij de campagne hoort een specifieke website: http://www.31miljoenkansen.org/

Statut: 
Lopend